GZDSO

GMINNY ZESPÓŁ DO SPRAW OŚWIATY

Dyrektor

Katarzyna Sikora

Miejscowość

Nowy Kawęczyn 32

Kod pocztowy

96-115 Nowy Kawęczyn

Nr telefonu

0-46 831 41 50

Nr faxu

0-46 831 42 89

Adres e-mail

edukacja@ugkaweczyn.pl

 

 

INFORMACJE GOPS

Wytworzył:
Udostępnił:
Kalinowski Marcin
(2008-05-02 08:46:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Osówniak Ilona
(2016-12-02 10:21:06)