Decyzje Środowiskowe 2021


Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 47, 48 w obrębie Nowy Dwór Parcela, gmina Nowy Kawęczyn

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ...
Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego ...

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW na dz. nr 101 w obrębie Nowy Dwór, gmina Nowy Kawęczyn

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ... 

Wytworzył:
Udostępnił:
Pijanka Sylwia
(2021-07-22 16:12:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pijanka Sylwia
(2021-10-05 15:30:16)