ogłoszenia, Obwieszczenia, Informacje - 2019 rok

Data Opis Dokument
 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY SKIERNIEWICKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę wolnostojącej wieży antenowej na terenie Ośrodka Szkolenia SOP w m. Raducz, gm. Nowy Kawęczyn

..
12.12.2019

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 

30 grudnia 2019 roku na godz.11.00 posiedzenie XIV-ej Sesji,

które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

..
09.12.2019

INFORMACJA

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie  uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

..
06.12.2019

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku ze żwirem - metodą odkrywkową, w obszarze złoża kruszywa naturalnego "MARIANKA IV" w zaktualizowanych granicach, w obszarze działek nr ewid. 11/3, 12/3, 13 i 58 obręb Marianka, gmina Nowy Kawęczyn, powiat skierniewicki, województwo łódzkie"

..
05.12.2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegającej na: Budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia do zasilania w energię elektryczną działki nr ew. 192/10 w miejscowości Nowy Dwór Parcela, gm. Nowy Kawęczyn. Lokalizacja inwestycji: Nowy Dwór Parcela, obręb 0018 Nowy Dwór Parcela, dz. nr ew. 192/10, 192/12, 192/56; gm. Nowy Kawęczyn

..
05.12.2019

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego i Finansów

dnia 18 grudnia 2019 roku  na godz. 13:00
..
05.12.2019

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

dnia 17 grudnia 2019 roku  na godz. 13:00
..
05.12.2019

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

dnia 16 grudnia 2019 roku  na godz. 13:00
..
05.12.2019

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

dnia 13 grudnia 2019 roku  na godz. 13:00
..
28.11.2019

INFORMACJA

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie  uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

..

Informacja

..

Projekt uchwały

28.11.2019 Projekt lokalny pod nazwą:
„ Zagospodarowanie terenu w sołectwie Franciszkany na plac zabaw dla dzieci ”
został dofinansowany ze środków Województwa Łódzkiego.
...
28.11.2019 Projekt lokalny pod nazwą :
„Zagospodarowanie terenu w sołectwie Rawiczów poprzez budowę wiejskiej altany celem rozwoju integracji społecznej”
został dofinansowany ze środków Województwa Łódzkiego.
...
22.11.2019

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ DOTYCHCZASOWEGO NAJEMCY

..

Zarządzenie

..

załącznik
07.11.2019

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 

21 listopada 2019 roku na godz.14.00 posiedzenie XII-ej Sesji,

które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

,,
05.11.2019 Pomoc na szkody w uprawach rolnych spowodowane w 2019 r. ,,
04.11.2019

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego i Finansów

dnia 19 listopada 2019 roku  na godz. 13:00
,,
04.11.2019

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

dnia 18 listopada 2019 roku  na godz. 13:00
,,
04.11.2019

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

dnia 15 listopada 2019 roku  na godz. 13:00
,,
04.11.2019

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

dnia 14 listopada 2019 roku  na godz. 13:00
,,
04.11.2019

ZAWIADOMIENIE

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI

o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

"Rozbudowa drogi gminnej nr 115153E Lisna - Paplinek - Chrzczonowice"

 

..
04.11.2019

OBWIESZCZENIE

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

"Rozbudowa drogi gminnej nr 115153E Lisna - Paplinek - Chrzczonowice"

 

..
30.10.2019

OBWIESZCZENIE

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

"Budowa gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn-Wronów, ETAP II Leśniewice - Rawa Mazowieckajako części gazociągu wskazanego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikowanego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2302 z późn. zm.) - Rozdział 7 art. 38 pkt 2 lit. s"

..
28.10.2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

"Budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia do zasilania w energię elektryczną działki nr ew. 192/10 w miejscowości Nowy Dwór Parcela, gm. Nowy Kawęczyn. Lokalizacja inwestycji: Nowy Dwór Parcela, obręb 0018 Nowy Dwór Parcela, dz. nr ew. 192/10, 192/12, 192/56; gm. Nowy Kawęczyn"

...
22.10.2019

OBWIESZCZENIE

Starosty Skierniewickiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na rozbudowę hali magazynowej o pomieszczenie magazynowe i wiatę w obrębie Nowy Dwór Parcela, gm. Nowy Kawęczyn

...
30.09.2019

OBWIESZCZENIE

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

"Rozbudowa grogi gminnej nr 115153E Lisna-Paplinek-Chrzczonowice"

...
27.09.2019

ZAWIADOMIENIE

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

" Budowa gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn - Wronów, ETAP II Leśniewice - Rawa Mazowiecka jako część gazociągu wskazanego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2302 z późn. zm.) - Roadział 7 art. 38 pkt. 2 lit. s"

...

27.09.2019

OBWIESZCZENIE

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

" Budowa gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn - Wronów, ETAP II Leśniewice - Rawa Mazowiecka jako część gazociągu wskazanego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2302 z późn. zm.) - Roadział 7 art. 38 pkt. 2 lit. s"

...

17.09.2019

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 25 września 2019 roku na godz. 14.00 posiedzenie XI-ej Sesji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

...

16.09.2019

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

„Budowa punktu zbierania i przeładunku odpadów złomu z budynkiem magazynowo - socjalnym oraz instalacjami i urządzeniami infrastruktury technicznej”

...

13.09.2019

ZAWIADOMIENIE

o wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa i Komisji Oświaty Kultury i Sportu  które odbędzie się dnia 23 września  2019 r. o godz. 13 ºº

...

13.09.2019

ZAWIADOMIENIE

o wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Komisji Mienia Komunalnego i Finansów

dnia 24 września 2019 roku na godz. 13:00

...

10.09.2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

"Budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia do zasilania w energię elektryczną działki nr ew. 198 w miejscowości Zglinna Duża, gm. Nowy Kawęczyn. Lokalizacja inwestycji: Zglinna Duża, obręb 0033 Zglinna Duża, dz. nr ew. 198, 393,159; gm. Nowy Kawęczyn."

...

09.09.2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

"Rozbudowie oświetlenia ulicznego obręb 0030 Strzyboga, dz. nr. ew. 378, obręb 0002 Budy Trzcińskie, dz. nr. ew. 78, gm. Nowy Kawęczyn"

...

06.09.2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

budowie sieci wodociągowej Lokalizacja inwestycji: Suliszew, obręb Suliszew, dz. nr ew. 258, 47/14; gm. Nowy Kawęczyn.

...

06.09.2019

INFORMACJA

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach

w sprawie wprowadzenia strefy ochronnej na terenie gminy Nowy Kawęczyn w związku z występowaniem wirusa afrykańskiego pomoru świń

...

...

28.08.2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

Budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w miejscowości Sewerynów i Suliszew gm. Nowy Kawęczyn oraz
w miejscowości  Wycześniak gm. Puszcza Mariańska. 
Lokalizacja inwestycji: Sewerynów, obręb 0027 Sewerynów, dz. nr ew. 272, 42, 99, 425/1, 63/1, 62/2, 61/2, 60/2, 59/2, 58/2, 57/2, 56/2, 55/2, 54/2, 53/2, 52/2, 51/2, 50/2, 403/2, 49/2, 48/2, 47/2, 46/2, 75; gm. Nowy Kawęczyn, Suliszew, obręb 0031 Suliszew, dz. nr ew. 321, 356/2, 354/2, 342, 236, 133, 128, 312, 103, 303, 102, 97, 63/1, 258, 280, 50, 44; gm. Nowy Kawęczyn, Wycześniak, obręb 0038 Wycześniak, dz. nr ew. 478; gm. Puszcza Mariańska.

...
27.08.2019

ZAWIADOMIENIE

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

" Budowa gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn - Wronów, ETAP II Leśniewice - Rawa Mazowiecka jako część gazociągu wskazanego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2302 z późn. zm.) - Roadział 7 art. 38 pkt. 2 lit. s"

...
27.08.2019

INFORMACJA

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN 

w sprawie podpisywania protokołów szacowania szkód i uzupełnień w protokołach

...
20.08.2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

"Budowie sieci wodociągowej w Suliszewie, obręb Suliszew, dz. nr ew. 258, 47/14, gm. Nowy Kawęczyn"

...
 20.08.2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

"Rozbudowie oświetlenia ulicznego obręb 0030 Strzyboga, dz. nr. ew. 378, obręb 0002 Budy Trzcińskie, dz. nr. ew. 78, gm. Nowy Kawęczyn"

...
19.08.2019 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

...
12.08.2019

OBWIESZCZENIE

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

" Budowa gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn - Wronów, ETAP II Leśniewice - Rawa Mazowiecka jako część gazociągu wskazanego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2302 z późn. zm.) - Roadział 7 art. 38 pkt. 2 lit. s"

...
09.08.2019

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 26 sierpnia 2019 roku na godz. 14.00 posiedzenie X-ej Sesji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

...
09.08.2019

ZAWIADOMIENIE

o wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Mienia Komunalnego i Finansówktóre odbędzie się dnia 23 sierpnia  2019 r. o godz. 13 ºº

...
07.08.2019

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

„Wydobywaniu kopaliny pospolitej- piasku ze żwirem- metodą odkrywkową, w obszarze złoża kruszywa naturalnego „MARIANKA IV” w zaktualizowanych granicach, w obszarze działek nr ewid. 11/3, 12/3, 13 i 58 obręb Marianka, gmina Nowy Kawęczyn, powiat skierniewicki, województwo łódzkie.”

...
06.08.2019

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury i Sportuktóre odbędzie się dnia 22 sierpnia  2019 r. o godz. 13 ºº

...
06.08.2019

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się dnia 21 sierpnia  2019 r. o godz. 13 ºº

...
29.07.2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego  na:

rozbudowie oświetlenia ulicznego. Lokalizacja inwestycji: Rawiczów, obręb 0025 Rawiczów, dz. nr ew. 3; gm. Nowy Kawęczyn.

 

...
29.07.2019

INFORMACJA

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN 

w sprawie próby syren alarmowych

...
25.07.2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego  na:

budowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w miejscowości Suliszew. Lokalizacja inwestycji:Suliszew, obręb Suliszew, dz. nr ew. 280, 258, 49, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 47/8, 47/9, 47/10, 47/11, 47/12, 47/13, 47/14; gm. Nowy Kawęczyn.

 

...
25.07.2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na:

Budowa wolno stojącej wieży antenowej na terenie Ośrodka Szkolenia Służby Ochrony Państwa w m. Raducz. Lokalizacja inwestycji: Raducz, obręb 0024 Raducz, dz. nr ew. 345/1; gm. Nowy Kawęczyn.

...
19.07.2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowiei przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w miejscowości Sewerynów i Suliszew gm. Nowy Kawęczyn oraz
w miejscowości  Wycześniak gm. Puszcza Mariańska.
Lokalizacja inwestycji: Sewerynów, obręb 0027 Sewerynów, dz. nr ew. 272, 42, 99, 425/1, 63/1, 62/2, 61/2, 60/2, 59/2, 58/2, 57/2, 56/2, 55/2, 54/2, 53/2, 52/2, 51/2, 50/2, 403/2, 49/2, 48/2, 47/2, 46/2, 75; gm. Nowy Kawęczyn, Suliszew, obręb 0031 Suliszew, dz. nr ew. 321, 356/2, 354/2, 342, 236, 133, 128, 312, 103, 303, 102, 97, 63/1, 258, 280, 50, 44; gm. Nowy Kawęczyn, Wycześniak, obręb 0038 Wycześniak, dz. nr ew. 478; gm. Puszcza Mariańska.

...

12.07.2019

OBWIESZCZENIE

Komisji Okręgowej Nr 134

w Nowym Kawęczynie

w sprawie obsadzenia mandatu i nie przeprowadzania głosowania do Izb Rolniczych

...

11.07.2019

INFORMACJA

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN 

w sprawie szacowania szkód w uprawach w wyniku suszy

..Informacja

...

Wniosek

...Oświadczenie

...Oświadczenie

..

Zgoda RODO

08.07.2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

rozbudowie oświetlenia ulicznego. Lokalizacja inwestycji: Rawiczów, obręb 0025 Rawiczów, dz. nr ew. 3; gm. Nowy Kawęczyn.

...
05.07.2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w miejscowości Suliszew. Lokalizacja inwestycji:Suliszew, obręb Suliszew, dz. nr ew. 280, 258, 49, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 47/8, 47/9, 47/10, 47/11, 47/12, 47/13, 47/14; gm. Nowy Kawęczyn.

...
03.07.2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa wolno stojącej wieży antenowej na terenie Ośrodka Szkolenia Służby Ochrony Państwa w m. Raducz. Lokalizacja inwestycji: Raducz, obręb 0024 Raducz, dz. nr ew. 345/1; gm. Nowy Kawęczyn.

...
19.06.2019

Z A W I A D O M I E N I E

o wydaniu  postanowienia wyrażającego stanowisko, że realizacja zadania przebiega etapowo

...
17.06.2019

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 24 czerwca 2019 roku na godz. 14.00 posiedzenie IX-ej Sesji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

...
17.06.2019

ZAWIADOMIENIE

o wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i RolnictwaKomisji Oświaty Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Mienia Komunalnego i Finansówktóre odbędzie się dnia 21 czerwca  2019 r. o godz. 13 ºº

...
17.06.2019

INFORMACJA

o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projekt statutu sołectwa

...
13.06.2019

INFORMACJA 

o wyłożeniu spisu członków Izby Rolniczej

..

...

07.06.2019

INFORMACJA

o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2020r. do 2023r.

...
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika ..
Oświadczenie kandydata na ławnika o nieprowadzeniu przeciwko niemu postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ..
Oświadczenie kandydata na ławnika o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej ..
30.05.2019

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN Z DNIA 30 MAJA 2019 r.

o konsultacjach społecznych, których przedmiotem  jest projekt statutu sołectwa, dotyczący wszystkich sołectw z terenu Gminy Nowy Kawęczyn, tj. sołectwa: Adamów, Doleck, Dukaczew, Dzwonkowice, Esterka, Franciszkany, Kolonia Starorawska, Kwasowiec, Marianów, Nowy Kawęczyn, Nowy Dwór-Parcela, Nowy Dwór, Prandotów, Rawiczów, Rzędków, Stary Rzędków, Stara Rawa, Strzyboga, Suliszew, Trzcianna, Zglinna Duża, Zglinna Mała.

...
30.05.2019

 

RAPORT O STANIE GMINY NOWY KAWĘCZYN ZA 2018 ROK

 

...
23.05.2019

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 30 maja 2019 roku na godz. 14.00 posiedzenie VIII-ej Sesji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

...

10.05.2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na

budowie zadaszenia kulochwytów na terenie Ośrodka Szkoleniowego Służby Ochrony Państwa w Raduczu. Lokalizacja inwestycji: Raducz, obręb 0024 Raducz, dz. nr ew. 355; gm. Nowy Kawęczyn.

...

10.05.2019

ZAPROSZENIE

do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy

...

09.05.2019

ZAWIADOMIENIE

o wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, Komisji Oświaty Kultury i Sportu oraz Komisji Mienia Komunalnego i Finansów, które odbędzie się dnia 28 maja  2019 r. o godz. 13 ºº

...

09.05.2019

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

dnia 27 maja 2019 roku na godz. 13:00

...

09.05.2019

OBWIESZCZENIE

Wojewody Łódzkiego

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Łódzkie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 30 Strzyboga, gminie Nowy Kawęczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 213/1.

...

29.04.2019

Informacja

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

...

29.04.2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na

 

Demontaż istniejącej sieci napowietrznej średniego napięcia SN 15kV (słupów i przewodów), budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej średniego napięcia  SN 15kV (montaż przewodów i ustawienie słupów z rozłącznikami i zejściami sieci kablowej średniego napięcia SN 15kV, budowa elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN 15kV. Lokalizacja inwestycji: Trzcianna, obręb 0032 Trzcianna, dz. nr ew. 364, 370/2, 370/3, 371, 375, 376, 377, 380, 388, 389, 441, 446; gm. Nowy Kawęczyn.

...

17.04.2019

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu - wspieranie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej upowszechniających kulturę fizyczną i sport wśród społeczności lokalnych na terenie Gminy.
 

...

17.04.2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie zadaszenia kulochwytów na terenie Ośrodka Szkoleniowego Służby Ochrony Państwa w Raduczu. Lokalizacja inwestycji: Raducz, obręb 0024 Raducz, dz. nr ew. 355; gm. Nowy Kawęczyn.

...

28.03.2019

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

...

...

28.03.2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 pn.„Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia do zasilania w energię elektryczną działek nr ew. 24, 25 w m. Zglinna Duża, gm. Nowy Kawęczyn”.

...

22.03.2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.

Demontaż istniejącej sieci napowietrznej średniego napięcia SN 15kV (słupów i przewodów), budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej średniego napięcia  SN 15kV (montaż przewodów i ustawienie słupów z rozłącznikami i zejściami sieci kablowej średniego napięcia SN 15kV, budowa elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN 15kV. Lokalizacja inwestycji: Trzcianna, obręb 0032 Trzcianna, dz. nr ew. 364, 370/2, 370/3, 371, 375, 376, 377, 380, 388, 389, 441, 446; gm. Nowy Kawęczyn.

...

18.03.2019
Wójt Gminy Nowy Kawęczyn
ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
Upowszechniania kultury fizycznej i sportu - wspieranie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej upowszechniających kulturę fizyczną i sport wśród społeczności lokalnych na terenie Gminy.
 

...

...

14.03.2019

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 28 marca 2019 roku na godz. 13.00 posiedzenie VI-ej Sesji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

...

13.03.2019

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego i Finansów 

dnia 26 marca 2019 roku na godz. 13:00

...

13.03.2019

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

dnia 25 marca 2019 roku na godz. 13:00

...

13.03.2019

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu  Komisji Oświaty Kultury i Sportu 

dnia  22 marca 2019 roku  na godz. 13:00

...

13.03.2019

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

dnia 21 marca 2019 roku  na godz. 13:00

...

07.03.2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego we wsi

Stara Rawa, działki nr 292 na rozbudowę budynku OSP oraz budowę wewnętrznej i zbiornikowej instalacji gazowej ze zbiornikiem 2700 l.

...

04.03.2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.

„Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia do zasilania w energię elektryczną działek nr ew. 24, 25 w m. Zglinna Duża, gm. Nowy Kawęczyn”.

...

20.02.2019

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o III przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Nowy Kawęczyn

...

06.02.2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego we wsi

Stara Rawa, działki nr 292 na rozbudowę budynku OSP oraz budowę wewnętrznej i zbiornikowej instalacji gazowej ze zbiornikiem 2700 l.

...

29.01.2019

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

„Budowa punktu zbierania i przeładunku odpadów złomu z budynkiem magazynowo - socjalnym oraz instalacjami i urządzeniami infrastruktury technicznej”

 

...

28.01.2019

OGŁOSZENIE

o konsultacjach projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

...

...

18.01.2019

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

...

17.01.2019

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 25 stycznia 2019 roku na godz. 14.00 posiedzenie IV-ej Sesji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

...

15.01.2019

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego i Finansów 

dnia 24 stycznia 2019 roku na godz. 13:00

...

15.01.2019

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

dnia 23 stycznia 2019 roku na godz. 13:00

...

15.01.2019

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu  Komisji Oświaty Kultury i Sportu 

dnia  22 stycznia 2019 roku  na godz. 13:00

...

15.01.2019

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

dnia 21 stycznia 2019 roku  na godz. 13:00

...

14.01.2019

I N F O R M A C JA

dotycząca zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego  wykorzystanego do produkcji rolnej w 2019r. oraz wniosek o zwrot podatku akcyzowego

...

 

informacja

...

wniosek

...

załącznik do wniosku

...

kody

10.01.2019

UCHWAŁA III/18/18

RADY POWIATU SKIERNIEWICKIEGO

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Skierniewickiego na 2019 rok

..
10.01.2019

INFORMACJA KOŁA ŁOWIECKIEGO NR 2 "ZWIERZYNIEC"

dotycząca dodatkowych polowań na dziki

..
09.01.2019

Wykaz

nieruchomości, stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do oddania w najem w formie bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.

...
07.01.2019

INFORMACJA KŁ PUSZCZYK W WARSZAWIE

Zarząd KŁ PUSZCZYK w Warszawie uprzejmie informuje, iż w związku z zaleceniem Ministra Środowiska oraz Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie działań mających na celu zwalczanie afrykańskiego pomoru świń (ASF) planowane jest wykonanie polowań zbiorowych na dziki w obwodzie łowieckim 103 (gmina Nowy Kawęczyn, gmina Skierniewice) w dniach 20 i 27 stycznia 2019 r . w rejonach: Nowy Dwór, Dukaczew, Zglinna.

 
04.01.2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego we wsi Doleck, działki nr 2450, nr 725, nr 768/1,- na budowę energetycznej sieci kablowej niskiego napięcia.

...
     

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ilona Osówniak
(2019-01-04 10:40:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylwia Pijanka
(2020-10-01 10:16:26)