Data Opis Pobierz dokument
23.12.2016

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

projektu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2016 - 2020

pobierz

ogłoszenie

pobierz

projekt PRL

..

formularz zgłaszania uwag

23.12.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego

dla terenu położonego  we wsi Strzyboga – działki nr 378, nr 493 i nr 448/1 i we wsi Budy Trzcińskie – działki nr 78 i nr 112 na budowę sieci wodociągowej w pasie drogowym z odgałęzieniami.

 

pobierz
22.12.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Nowa Trzcianna, działki nr 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/3, 7/5, 8, 9, 10/1, 11, 12/1, 12/2, 12/3, 13/2, 13/3, 13/7, 13/8, 14/2, 14/3, 15/1, 16, 17, 18, 19/2, 21/1, 22, 38, 54/1, 53/2, 63, 68, 37, we wsi Franciszkany, działki nr 109/1, 109/2, 110, 111/5, 111/6, 125, 229, 230, 231, 111/7, 111/8, 106/1, 107/1,108/1 i we wsi Nowy Kawęczyn, działki nr 99, 100/3 na budowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN i niskiego napięcia nN wraz ze stacją transformatorową, wymiana przyłączy nN, wyniesienie układów pomiarowych na zewnątrz budynków oraz demontaż istniejącej sieci SN  i  nN.

 

pobierz
20.12.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego

dla terenu położonego  we wsi Trzcianna, działka nr 293/2 na budowę energetycznej sieci kablowej niskiego napięcia.

 

pobierz
14.12.2016

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na :

„ Budowie zbiornika wodnego „Strzyboga” wraz z urządzeniami wodnymi i nowym korytem na odcinku 32+000 - 32+850 km  rzeki Łupi  w miejscowości Strzyboga, gm. Nowy Kawęczyn ”

pobierz
12.12.2016

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodnicząca Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 21 grudnia 2016 roku na godz. 11.00 posiedzenie XXIV-ej Sesji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

pobierz
06.12.2016

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego i Finansów

dnia 16 grudnia 2016 r. o godzinie 10.00

pobierz
06.12.2016

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

dnia 15 grudnia 2016 r. o godzinie 10.00

pobierz
06.12.2016

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

dnia 14 grudnia 2016 r. o godzinie 10.00

pobierz
06.12.2016

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

dnia 12 grudnia 2016 r. o godzinie 10.00

pobierz
05.12.2016

Z A W I A D O M I E N I E

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

"remoncie drogi gminnej nr 115316E relacji : Marianów – Dukaczew  i drogi wewnętrznej przez wieś Marianów ”

pobierz
05.12.2016

Z A W I A D O M I E N I E

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

"przebudowie drogi gminnej nr 115308E relacji: Strzyboga – Nowy Rzędków – Stary Rzędków na długości 2550 mb. "

pobierz
05.12.2016

INFORMACJA

po konsultacjach po podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

pobierz
01.12.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wydaniu decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na

"Budowie budynku produkcyjnego z infrastrukturą techniczną w miejscowości Trzcianna, gm. Nowy Kawęczyn na terenie działki nr ewid. 290/3 obr. Trzcianna"

pobierz
01.12.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Strzyboga - działki nr 378, nr 493 i nr 448/1 i we wsi Budy Trzcińskie - działki nr 78 i nr 112 na budowę sieci wodociągowej w pasie drogowym  z odgałęzieniami.

pobierz
01.12.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Trzcianna, działka nr 293/2  na budowę energetycznej sieci kablowej niskiego napięcia.

pobierz
22.11.2016

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

pobierzpobierz
21.11.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego

dla terenu położonego we wsi

Zglinna Duża działki nr 314 i 315 na budowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia.

 

pobierz
18.11.2016

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Kawęczyn obejmującego obszar we wsi Nowy Dwór Parcela

pobierz
2.11.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Zglinna Duża, działki nr 314 i 315  na budowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia.

pobierz
27.10.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zgromadzenie materiału dowodowego dla przedsięwzięcia polegającego na:

” Budowie budynku produkcyjnego z infrastrukturą techniczną w miejscowości Trzcianna, gm. Nowy Kawęczyn na terenie działki nr ewid. 290/3 obr. Trzcianna”,

pobierz
19.10.2016

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodnicząca Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 4 listopada 2016 roku na godz. 11.00 posiedzenie XXIII-ej Sesji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

pobierz
19.10.2016

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego i Finansów

dnia 28 października 2016 r. o godzinie 10.00

pobierz
19.10.2016

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

dnia 27 października 2016 r. o godzinie 10.00

pobierz
19.10.2016

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

dnia 26 października 2016 r. o godzinie 10.00

pobierz
19.10.2016

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

dnia 25 października 2016 r. o godzinie 10.00

pobierz
14.09.2016

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodnicząca Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 29 września 2016 roku na godz. 11.00 posiedzenie XXII-ej Sesji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

pobierz
12.09.2016

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego i Finansów

dnia 26 września 2016 r. o godzinie 10.00

pobierz
12.09.2016

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

dnia 23 września 2016 r. o godzinie 10.00

pobierz
12.09.2016

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

dnia 22 września 2016 r. o godzinie 10.00

pobierz
12.09.2016

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

dnia 21 września 2016 r. o godzinie 10.00

pobierz
09.09.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zgromadzenie materiału dowodowego dla przedsięwzięcia polegającego na:

„ Budowie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych – studni nr 2 (awaryjnej) na działce  o nr ewid. 293/2, obręb geodezyjny 0032 Trzcianna, gmina Nowy Kawęczyn ”

pobierz
29.08.2016

Z A W I A D O M I E N I E

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

"Budowie budynku produkcyjnego z infrastrukturą techniczną w miejscowości Trzcianna, gm. Nowy Kawęczyn na terenie działki nr ewid. 290/3 obr. Trzcianna"

pobierz
26.08.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Zglinna Mała działki nr 156 i 157 na budowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia.

pobierz
24.08.2016

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodnicząca Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 25 sierpnia 2016 roku na godz. 13.00 posiedzenie XXI-ej Sesji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

pobierz
17.08.2016

Z A W I A D O M I E N I E

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„ Budowie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych – studni nr 2 (awaryjnej) na działce  o nr ewid. 293/2, obręb geodezyjny 0032 Trzcianna, gmina Nowy Kawęczyn ”

pobierz

16.08.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :

Budowie zbiornika wodnego „Strzyboga” wraz z urządzeniami technicznymi piętrzenia i  upustu wody o wysokości piętrzenia poniżej 1,0 m wraz z regulacją koryta rzeki Łupi na odcinku 32+850 km – 32+000 km w miejscowości Strzyboga, gmina Nowy Kawęczyn

pobierz

10.08.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Zglinna Mała, działki nr 156 i 157  na budowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia.

pobierz

02.08.2016

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Kawęczyn obejmującego obszary we wsiach Kolonia Starorawska i Nowy Dwór Parcela

pobierz

02.08.2016

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Kawęczyn obejmującego obszar we wsi Nowy Dwór Parcela

pobierz

21.07.2016

I N F O R M A C JA

dotycząca zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego  wykorzystanego do produkcji rolnej w 2016r. oraz wniosek o zwrot podatku akcyzowego

pobierz

informacja

pobierz

wniosek

20.07.2016

ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nakładającego obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia:

”Posadowienie linii do produkcji betonu Z5/1/RMP 1500 ”

usytuowanego na terenie działek o numerach ewidencyjnych : 9/2 i 6/4  w obrębie nr 0012 Kolonia Starorawska, gmina Nowy Kawęczyn
pobierz
30.06.2016

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodnicząca Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 7 lipca 2016 roku na godz. 9.00 posiedzenie XIX-ej Sesji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

pobierz
15.06.2016

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

dnia 24 czerwca 2016 r. o godzinie 12.00

pobierz
09.06.2016

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodnicząca Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 17 czerwca 2016 roku na godz. 11.00 posiedzenie XVIII-ej Sesji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

pobierz
08.06.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego

dla terenu położonego we wsi

Nowy Dwór działki nr nr 110, 111, 106 i 104/1 na budowę energetycznej kablowej sieci średniego napięcia 15kV i  budowę energetycznej kablowej sieci niskiego napięcia 0,4kV

pobierz
08.06.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego

   dla terenu położonego we wsiach: 

Budy Trzcińskie działka nr 54 i Strzyboga działki nr 494, 495/1, 378, 516, 493 i  366 na rozbudowę sieci energetycznej SN i NN, w tym posadowienie słupa linii 15kV, budowę linii kablowej 15kV, posadowienie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz budowę linii kablowej 0,4kV   

pobierz
30.05.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o możliwości zapoznania się z projektem opracowania: "Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2016 - 2032"

pobierz

OBWIESZCZENIE

pobierz

PROGRAM

30.05.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wydaniu decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ” przebudowie drogi gminnej Trzcianna – Doleck, realizowanego na działkach nr ew.: 443 – obręb Trzcianna, 392, 63/1, 441 – obręb Suliszew oraz 1358/1 – obręb Doleck, na odcinku drogi Trzcianna – Doleck. ”

pobierz
30.05.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wydaniu decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ” przebudowie drogi powiatowej nr 1330E Nowy Kawęczyn – Jeruzal - Wędrogów – Kowiesy – Wola Pękoszewska (DK 70) realizowanego na odcinku od Nowego Kawęczyna do Starej Rawy na działkach nr ew.: 72 w obręb Nowy Kawęczyn, 44 obręb Kolonia Starorawska, 63 obręb Helenków oraz na działkach nr ewid. 336/1 i 306/1 obręb Stara Rawa. ”

pobierz
23.05.2016

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego i Finansów

dnia 2 czerwca 2016 r. o godzinie 10.00

pobierz
23.05.2016

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

dnia 1 czerwca 2016 r. o godzinie 10.00

pobierz
23.05.2016

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

dnia 31 maja 2016 r. o godzinie 10.00

pobierz
23.05.2016

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

dnia 24 maja 2016 r. o godzinie 10.00

pobierz
13.05.2016

OBWIESZCZENIE

Ministra Infrastruktury i Budownictwa

dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej 707 Skierniewice - Nowy Kawęczyn od km 3+080 do km 10+576 wraz z infrastrukturą

pobierz
13.05.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Trzcianna, działka nr 293/2 na przebudowę i rozbudowę stacji  wodociągowej wraz z infrastrukturą techniczną
pobierz
13.05.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Nowa Trzcianna działka nr 54/1 na budowę sieci wodociągowej
pobierz
13.05.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego

dla terenu położonego we wsiach: Prandotów działki nr 33 i nr 61/1 i  Rawiczów działka nr 308 na budowę sieci wodociągowej
pobierz
09.05.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Nowy Dwór działki nr nr 110, 111, 106 i 104/1 na budowę energetycznej kablowej sieci średniego napięcia 15kV i  budowę energetycznej kablowej sieci niskiego napięcia 0,4kV   
pobierz
05.05.2016

Z A W I A D O M I E N I E

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko i zgromadzenie materiału dowodowego dla przedsięwzięcia pn.

„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1330E Nowy Kawęczyn – Jeruzal - Wędrogów – Kowiesy – Wola Pękoszewska (DK 70) realizowanego na odcinku od Nowego Kawęczyna do Starej Rawy”

pobierz
05.05.2016

Z A W I A D O M I E N I E

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko i zgromadzenie materiału dowodowego dla przedsięwzięcia pn.

„ Przebudowa drogi gminnej  Trzcianna – Doleck ”

pobierz
04.05.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsiach: Budy Trzcińskie działka nr 54 i Strzyboga działki nr 494, 495/1, 378, 516, 493 i  366 na rozbudowę sieci energetycznej SN i NN, w tym posadowienie słupa linii 15kV, budowę linii kablowej 15kV, posadowienie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz budowę linii kablowej 0,4kV
pobierz
28.04.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia  polegającego na:

” Rozbudowie mocy produkcyjnych drukarni i zwiększeniu powierzchni magazynowej (na potrzeby drukarni) ”

pobierz
28.04.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Zglinna Mała działki nr 72, 73 i 118/2 oraz Kazimierzów działki nr 11/3, 8/1, 10, 12 i 38 na budowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV oraz budowę stacji transformatorowej 15/0,4kV dla potrzeb przyłączenia odbiorcy.

pobierz
28.04.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Strzyboga działki nr 282, 243, 279, 256, 257, 258, 261, 262/1, 263 i 265 na budowę energetycznej sieci kablowej  niskiego napięcia.

pobierz
27.04.2016

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodnicząca Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 4 maja 2016 roku na godz. 11.00 posiedzenie XVII-ej Sesji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
pobierz
21.04.2016

Z A W I A D O M I E N I E

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Posadowienie linii do produkcji betonu Z5/1/RMP 1500

pobierz

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego we wsi Trzcianna działka nr  293/2  na przebudowę i rozbudowę stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą techniczną

pobierz

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego we wsi Nowa Trzcianna działka nr  54/1  na budowę sieci wodociągowej

pobierz

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego we wsiach: Prandotów działki nr 33 i nr 61/1 i  Rawiczów działka nr 308 na budowę sieci wodociągowej

pobierz
20.04.2016
 

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego i Finansów

dnia 29 kwietnia 2016 r. o godzinie 10.00

pobierz

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

dnia 28 kwietnia 2016 r. o godzinie 10.00

pobierz

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

dnia 27 kwietnia 2016 r. o godzinie 10.00

pobierz

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 

dnia 26 kwietnia 2016 r. o godzinie 10.00

pobierz
15.04.2016

WÓJT  GMINY NOWY KAWĘCZYN

i n f o r m u j e,

że na tablicy ogłoszeń w dniu 15 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie  został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Nowy Kawęczyn przeznaczonych do sprzedaży  położonych  w miejscowościach  Kwasowiec  i   Psary.

Wykaz w załączniku.

pobierz
12.04.2016

Z A W I A D O M I E N I E

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 " Przebudowie drogi powiatowej nr 1330E Nowy Kawęczyn – Jeruzal - Wędrogów – Kowiesy – Wola Pękoszewska (DK 70) realizowanego na odcinku od Nowego Kawęczyna do Starej Rawy”

 

pobierz
06.04.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego we wsi Strzyboga działki nr 282, 243, 279, 256, 257, 258, 261, 262/1, 263 i 265 na budowę energetycznej sieci kablowej  niskiego napięcia.

pobierz
06.04.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego we wsi Zglinna Mała działki nr 72, 73 i 118/2 oraz Kazimierzów działki nr 11/3, 8/1, 10, 12 i 38 na budowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV oraz budowę stacji transformatorowej 15/0,4kV dla potrzeb przyłączenia odbiorcy.

pobierz
30.03.2016

OGŁOSZENIE

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. zostaną wprowadzone zmiany zasad obsługi klientów Oddziału Cudzoziemców Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, które zakładają przejęcie części zadań Oddziału Cudzoziemców  przez zamiejscowe Oddziały Paszportowe 
w Sieradzu, Skierniewicach i Piotrkowie Trybunalskim.

Ulotka informacyjna w języku polskim pobierz
Ulotka informacyjna w języku angielskim pobierz
29.03.2016

Wniosek o świadczenie wychowawcze 500 +

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Kawęczynie

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego "500+" wraz z oświadczeniami pobierz
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego "500+" - dokument edytowalny pobierz
24.03.2016

Z A W I A D O M I E N I E

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.

” Rozbudowie mocy produkcyjnych drukarni i zwiększeniu powierzchni magazynowej ( na potrzeby drukarni ) ”

pobierz
24.03.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji

dotyczącej ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na :

budowie obory wraz z infrastrukturą i zbiornika na gnojowicę na działkach o nr ewid. gr. 128/2, 129/2, 129/6, obręb Nowy Kawęczyn, gmina Nowy Kawęczyn, powiat skierniewicki, województwo łódzkie

pobierz
21.03.2016

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodnicząca Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 31 marca  2016 roku na godz. 11.00 posiedzenie XVI-ej Sesji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
pobierz
21.03.2016

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn informuję, że w związku ze zgłoszeniami rolników o wymarznięciu zbóż - roślin ozimych oraz komunikatem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi rolnicy zamierzający zlikwidować zniszczone w 100% uprawy mogą zgłaszać osobiście lub telefonicznie              /046 - 831 42 89/ wymarznięte powierzchnie poszczególnych upraw.

pobierz
10.03.2016

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego i Finansów

dnia 24 marca 2016 r. o godzinie 10.00

pobierz

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

dnia 23 marca 2016 r. o godzinie 10.00

pobierz

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

dnia 22 marca 2016 r. o godzinie 10.00

pobierz

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 

dnia 21 marca 2016 r. o godzinie 10.00

pobierz
10.03.2016

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn

informuje o wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – wspieranie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej upowszechniających kulturę fizyczną i sport wśród społeczności lokalnych na terenie Gminy"
pobierz
04.03.2016 Wyniki badań wody 2016 rok
WP Kolonia Starorawska, Kwasowiec, Trzcianna pobierz
10.02.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego

dla terenu położonego  we wsi Zglinna Mała działki nr 73 i 118/2 oraz Kazimierzów działki nr 11/3, 8/1, 10, 12 i 38 na budowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV oraz budowę stacji transformatorowej 15/0,4kV dla potrzeb przyłączenia odbiorcy. 

pobierz
10.02.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego: obręb PGR Nowy Dwór działki nr 1/9, 8 i 9, obręb Nowy Dwór Parcela działki nr 196 i 227 oraz obręb Nowy Dwór działki nr 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 145/1, 146, 183/4, 156, 157, 158, 165, 166, 168 i 183/3 na przebudowę i budowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia. 

pobierz
08.02.2016

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn
ogłasza otwarty konkurs  na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Nowy Kawęczyn
 
pobierzpobierzpobierz
05.02.2016
 
Wójt Gminy Nowy Kawęczyn
ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
Upowszechniania kultury fizycznej i sportu - wspieranie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej upowszechniających kulturę fizyczną i sport wśród społeczności lokalnych na terenie Gminy.
 
pobierz
22.01.2016 Wyniki badań wody za 2015 rok
WP Kolonia Starorawska, Kwasowiec, Trzcianna pobierzpobierzpobierz
Wodociąg Kwasowiec pobierz
Wodociąg Kolonia Starorawska pobierz
Wodociąg Trzcianna pobierz
22.01.2016

OGŁOSZENIE

o konsultacjach projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Informacja o Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi

..
Projekt uchwały w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Kawęczyn w 2015 roku.
..
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
Zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Nowy Kawęczyn
..
22.01.2016

I N F O R M A C JA

dotycząca zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego  wykorzystanego do produkcji rolnej w 2016 r.

oraz wniosek o zwrot podatku akcyzowego.

....
20.01.2016

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodnicząca Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 28 stycznia  2016 roku na godz. 11.00 posiedzenie XV-ej Sesji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
..
18.01.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego: obręb PGR Nowy Dwór działki nr 1/9, 8 i 9, obręb Nowy Dwór Parcela działki nr 196 i 227 oraz obręb Nowy Dwór działki nr 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 145/1, 146, 183/4, 156, 157, 158, 165, 166, 168 i 183/3 na przebudowę i budowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia.

..

18.01.2016

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

..

15.01.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Zglinna Mała działki nr 73 i 118/2 oraz Kazimierzów działki nr 11/3, 8/1, 10, 12 i 38 na budowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV oraz budowę stacji transformatorowej 15/0,4kV dla potrzeb przyłączenia odbiorcy.

..

12.01.2016

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego i Finansów

dnia 27 stycznia 2016 r. o godzinie 10.00

..
12.01.2016

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji  Rewizyjnej

dnia 26 stycznia 2016 r. o godzinie 10.00

..
12.01.2016

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

dnia 25 stycznia 2016 r. o godzinie 10.00

..
12.01.2016

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 

dnia 22 stycznia 2016 r. o godzinie 10.00

 

..

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ilona Osówniak
(2016-01-13 11:18:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylwia Pijanka
(2016-12-23 12:54:07)