2013 rok

 

 

Data Opis Pobierz dokument
20.12.2013

ZAWIADOMIENIE

Przewodnicząca Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 30 grudnia 2013 roku na godz. 11.00 posiedzenie XXXI-ej Sesji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

pobierz
18.12.2013

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 707 na odcinku Skierniewice – Nowy Kawęczyn ”

 

pobierz
04.12.2013

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu na dzień 13 grudnia 2013 r. na godz. 10.00 posiedzenia Komisji Mienia Komunalnego i Finansów

pobierz
04.12.2013

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu na dzień 12 grudnia 2013 r. na godz. 10.00 posiedzenia Komisji Rewizyjnej

pobierz
04.12.2013

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu na dzień 11 grudnia 2013 r. na godz. 10.00 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

pobierz
04.12.2013

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu na dzień 10 grudnia 2013 r. na godz. 10.00 posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

pobierz
15.11.2013

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego we wsi-obrębie Esterka, działki nr 53/1, 51, 31 i 34/2,- na budowę sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia typuYAKXS 4x120mm²

pobierz
15.11.2013

OBWIESZCZENIE

 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego we wsi-obrębie Trzcianna, działki nr nr  36, 363/3, 39, 440 i 8,-  na budowę sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia typu YAKXS 4x120 mm²

pobierz
7.11.2013

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Budowa zbiornika wodnego wraz z urządzeniami technicznymi piętrzenia i  upustu wody o wysokości piętrzenia poniżej 1,0 m w miejscowości Strzyboga, gmina Nowy Kawęczyn, powiat skierniewicki

pobierz
7.11.2013

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 707 na odcinku Skierniewice - Nowy Kawęczyn, gmina Nowy Kawęczyn, powiat skierniewicki ”

pobierz
31.10.2013

ZAWIADOMIENIE

Przewodnicząca Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 12 listopada  2013 roku na godz. 11.00 posiedzenie XXX-ej Sesji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

pobierz
31.10.2013

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu na dzień 7 listopada 2013 r. na godz. 10.00 posiedzenia Komisji Mienia Komunalnego i Finansów

pobierz
31.10.2013

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu na dzień 6  listopada 2013 r. na godz. 10.00 posiedzenia Komisji Rewizyjnej

pobierz
31.10.2013

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu na dzień 5 listopada 2013 r. na godz. 10.00 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

pobierz
31.10.2013

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu na dzień 4 listopada 2013 r. na godz. 10.00 posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

pobierz
29.10.2013

INFORMACJA

o przeprowadzonych konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

pobierz
23.10.2013

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego we wsi-obrębie Esterka, działki nr 53/1, 51, 31 i 34/2,- na budowę sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia typuYAKXS 4x120 mm².

pobierz
23.10.2013

OBWIESZCZENIE

 Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego we wsi-obrębie Trzcianna, działki nr nr  36, 363/3, 39, 440 i 8,-  na budowę sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia typu YAKXS 4x120 mm².

pobierz
17.10.2013

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.

pobierz

informacja

pobierz

projekt uchwały

14.10.2013

OBWIESZCZENIE

o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Budowa zbiornika
wodnego wraz z urządzeniami technicznymi piętrzenia i upustu wody o wysokości
piętrzenia poniżej 1,0 m w miejscowości Strzyboga, gmina Nowy Kawęczyn, powiat
skierniewicki ”

..
14.10.2013

OBWIESZCZENIE

 o wycofaniu wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn.: „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej
nr 707 na odcinku Skierniewice - Nowy Kawęczyn ”
oraz umorzeniu wszczętego
postępowania administracyjnego.

....
25.09.2013

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji  odmawiającej uchylenia zaskarżonej decyzji ostatecznej Wójta Gminy Nowy Kawęczyn z dnia 5 grudnia 2012 r. znak ZI. 7624.01-16.2012 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji  przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji do produkcji betonu, zjazdu z drogi gminnej, posadowienie kontenera biurowo-socjalnego, zbiorników na ścieki bytowe i technologiczne wraz z pozostałą infrastrukturą techniczną na działkach zaewidencjonowanych pod nr 344, 345 – obręb Strzyboga,  gmina Nowy Kawęczyn, powiat skierniewicki”

pobierz
20.09.2013

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Nowy Kawęczyn położonych w miejscowosci Nowy Dwór Parcela o pow. 0,59 ha - dz. nr 2/13 i 0,2404 ha – dz. nr 2/18, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz uytkowników wieczystych.

pobierz
17.09.2013

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie zbiornika wodnego wraz z urządzeniami technicznymi piętrzenia i  upustu wody o wysokości piętrzenia poniżej 1,0 m w miejscowości Strzyboga, gmina Nowy Kawęczyn, powiat skierniewicki ”

pobierz
23.08.2013

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia:„ Budowa zbiornika wodnego wraz z urządzeniami technicznymi piętrzenia i upustu wody o wysokości piętrzenia poniżej 1,0 m w miejscowości Strzyboga, gmina Nowy Kawęczyn, powiat skierniewicki” 

pobierz
14.08.2013

ZAWIADOMIENIE

Przewodnicząca Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 21 sierpnia 2013 roku na godz. 11.00 posiedzenie XXVII-ej Sesji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

pobierz
14.08.2013

ZAWIADOMIENIE

o wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty Kultury i Sportu, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Mienia Komunalnego i Finansów, które odbędzie się 20 sierpnia 2013r. o godz.10 ºº (tj. wtorek)  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

pobierz
01.08.2013

INFORMACJA

dotycząca zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w 2013 r.

pobierz
15.07.2013

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji do produkcji betonu, zjazdu z drogi gminnej, posadowienie kontenera biurowo-socjalnego, zbiorników na ścieki bytowe i technologiczne wraz z pozostałą infrastrukturą techniczną na działkach zaewidencjonowanych pod nr 344, 345 – obręb Strzyboga, gmina Nowy Kawęczyn, powiat skierniewicki”

pobierz
24.06.2013

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

 o wznowiłeniu postępowania zakończonego ostateczną decyzją Wójta Gminy Nowy Kawęczyn  znak: ZI.7624.01-16.2012 z dnia 5 grudnia 2012r.  w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji do produkcji betonu, zjazdu z drogi gminnej, posadowienie kontenera biurowo-socjalnego, zbiorników na ścieki bytowe i technologiczne wraz z pozostałą infrastrukturą techniczną na działkach zaewidencjonowanych pod nr 344, 345 – obręb Strzyboga, gmina Nowy Kawęczyn, powiat skierniewicki”

pobierz
18.06.2013

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 707 na odcinku Skierniewice - Nowy Kawęczyn, gmina Nowy Kawęczyn, powiat skierniewicki ”  w ramach zadania           pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich ”

pobierz
18.06.2013

OBWIESZCZENIE

o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 707 na odcinku Skierniewice - Nowy Kawęczyn, gmina Nowy Kawęczyn, powiat skierniewicki ” w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich ”.

pobierz
04.06.2013

ZAWIADOMIENIE

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej o mocy  do 1,2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działce numer ewid. 224 obręb Rawiczów, gmina Nowy Kawęczyn.

pobierz
29.05.2013

INFORMACJA

o zmianach w przepisach dotyczących ewidencji ludności

pobierz
23.05.2013

ZAWIADOMIENIE

Przewodnicząca Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 31 maja 2013 roku na godz. 12.00 posiedzenie XXIV-ej Sesji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

pobierz
16.05.2013

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego we wsi-obrębie Trzcianna, działki nr 36, 363/3 i 65/2 na budowę linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia.

pobierz
07.05.2013

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni słonecznej o mocy  do 1,2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działce numer ewid. 224 obręb Rawiczów, gmina Nowy Kawęczyn

pobierz
25.04.013

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego we wsi-obrębie Trzcianna, działki nr 36, 363/3 i 65/2 na budowę linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia.

pobierz
17.04.013

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu na dzień 30 kwietnia 2013 r. na godz. 10.00 posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

pobierz
17.04.013

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu na dzień 29 kwietnia 2013 r. na godz. 10.00 posiedzenia Komisji Mienia Komunalnego i Finansów

pobierz
17.04.013

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu na dzień 26 kwietnia 2013 r. na godz. 10.00 posiedzenia Komisji Rewizyjnej

pobierz
16.04.2013

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „ budowie elektrowni słonecznej o mocy do 1,2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 224 obręb Rawiczów, gmina Nowy Kawęczyn".

pobierz

16.03.2013

INFORMACJA

EKO-REGION Sp. z o.o. z/sw Bełchatowie dotycząca rozwiązywania umów na odbiór odpadów z klientami indywidualnymi

pobierz

14.03.2013

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn

informuje o wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania
"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – wspieranie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej upowszechniających kulturę fizyczną i sport wśród społeczności lokalnych na terenie Gminy"

pobierz

01.03.2013

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla terenu położonego w obrębie Strzyboga – działki nr nr: 393, 395, 402, 397, 398, 404, 399/3, 399/2, 399/1, 400, 401, 403, 405, 414 i 415,-  na dobudowę  II toru  linii napowietrznej niskiego napięcia wzdłuż istniejącej trasy, poniżej istniejącej linii w postaci linii izolowanej typu AsXSn  4 x 70mm².

pobierz

22.02.2013

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji w sprawie umorzenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na:

„ Budowie elektrowni wiatrowej składającej się z dwóch turbin wiatrowych  o maksymalnej mocy 1,2 MW, na działce o nr ewidencyjnym 224 w miejscowości Rawiczów, gm. Nowy Kawęczyn”

 

Decyzja Nr ZI.7624.5.2010-2013 z dnia 22.02.2013 r.

 

pobierz

zawiadomienie

 

 

 

 

pobierz

decyzja

19.02.2013

ZAWIADOMIENIE

Przewodnicząca Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 27 lutego 2013 roku na godz. 11.00 posiedzenie XXIII-ej Sesji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

pobierz

19.02.2013

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „ budowie elektrowni słonecznej o mocy do 1,2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 224 obręb Rawiczów, gmina Nowy Kawęczyn".

pobierz

19.02.2013

OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  „ Budowie elektrowni wiatrowej składającej się z dwóch turbin wiatrowych o maksymalnej mocy 1,2 MW, na działce o nr ewidencyjnym 224 w miejscowości Rawiczów, gm. Nowy Kawęczyn”

pobierz

19.02.2013

OGŁOSZENIE

 
Wójt Gminy Nowy Kawęczyn
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
Upowszechniania kultury fizycznej i sportu - wspieranie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej upowszechniających kulturę fizyczną i sport wśród społeczności lokalnych na terenie Gminy.
pobierz
11.02.2013

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego w obrębie Strzyboga – działki nr nr 393, 395, 402, 397, 398, 404, 399/3, 399/2, 399/1, 400, 401, 403, 405, 414 i 415,-  na dobudowę  II toru  linii napowietrznej niskiego napięcia wzdłuż istniejącej trasy, poniżej istniejącej linii w postaci linii izolowanej typu AsXSn 4x70mm²

pobierz

08.02.2013

OGŁOSZENIE

o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem na czas niezonaczony lokalu użytkowego (w  budynku b. Urzędu Gminy, Nowy Kawęczyn 9)

pobierz
31.01.2013

INFORMACJA

dotycząca zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej  w 2013 r.

pobierz
21.01.2013

ZAWIADOMIENIE

Przewodnicząca Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 30 stycznia 2013 roku na godz. 11.00 posiedzenie XXII-ej Sesji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

pobierz
21.01.2013

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu na dzień 28 stycznia 2013 r. na godz. 10.00 posiedzenia Komisji Mienia Komunalnego i Finansów

pobierz
21.01.2013

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu na dzień 25 stycznia 2013 r. na godz. 10.00 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

pobierz
21.01.2013

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu na dzień 24 stycznia 2013 r. na godz. 10.00 posiedzenia Komisji Rewizyjnej

pobierz
21.01.2013

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu na dzień 23 stycznia 2013 r. na godz. 10.00 posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

pobierz
17.01.2013

INFORMACJA

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

pobierz
10.01.2013

OGŁOSZENIE

o konsultacjach projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

pobierz
Projekt uchwały w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Kawęczyn
w 2013 roku.
pobierz
 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
Zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Nowy Kawęczyn
pobierz
Informacja o Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi pobierz
03.01.2013

OBWIESZCZENIE

o uznaniu dodatkowych stron postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie elektrowni wiatrowej składającej się z dwóch turbin wiatrowych o maksymalnej mocy 1,2 MW, na działce o nr ewidencyjnym 224 w miejscowości Rawiczów, gm. Nowy Kawęczyn"

pobierz

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Pijanka
(2013-01-04 08:17:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylwia Pijanka
(2013-12-20 14:02:55)