☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Nowy Kawęczyn

Poniedziałek 17.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

DATA

OPIS

DOKUMENT

13.05.2021

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Kawęczyn obejmującego obszar we wsi Zglinna Mała

...
11.05.2021

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: 

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia do zasilania w energię elektryczną działki nr ew. 368 w m. Strzyboga gm. Nowy Kawęczyn.

..
11.05.2021

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: 

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia do zasilania w energię elektryczną działki nr ew. 463/2 w m. Strzyboga gm. Nowy Kawęczyn.

..
10.05.2021

INFORMACJA WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania przez organizacje pożytku publicznego wynikającego z programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 w zakresie:

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu – wspieranie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej upowszechniających kulturę fizyczną i sport wśród społeczności lokalnych na terenie Gminy

...

10.05.2021

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa które odbędzie się dnia 20 maja 2021 roku na godz.13.00

..

10.05.2021

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sport które odbędzie się dnia 19 maja 2021 roku na godz.13.00

..

10.05.2021

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej które odbędzie się dnia 18 maja 2021 roku na godz.13.00

..

10.05.2021

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego i Finansów które odbędzie się dnia 17 maja 2021 roku na godz.13.30

..

10.05.2021

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji które odbędzie się dnia 17 maja 2021 roku na godz.13.00

..
06.05.2021

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Nowy Kawęczyn

...
21.04.2021

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

...
16.04.2021

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia do zasilania w energię elektryczną działki nr ew. 463/2 w m. Strzyboga gm. Nowy Kawęczyn.

...
16.04.2021

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia do zasilania w energię elektryczną działki nr ew. 368 w m. Strzyboga gm. Nowy Kawęczyn

...
14.04.2021

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE DN125, w celu

 1. zapewnienia dostawy gazu do odbiorców z grupy BI - klienci indywidualni, małe przedsiębiorstwa, BII – usługi, przemysł, użyteczność publiczna,

 2. zmniejszenia zużycia paliw stałych i tym samym zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska,

 3. podniesienia komfortu życia mieszkańców (odbiorców końcowych),

 4. uatrakcyjnienia terenów przyległych do projektowanej sieci, zarówno pod kątem indywidualnym jak i gospodarczym.

...
07.04.2021

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY NOWY KAWĘCZYN

ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

...

..

25.03.2021

INFORMACJA 

o zmianie trasy lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:  Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE DN125, w celu:

 1. zapewnienia dostawy gazu do odbiorców z grupy BI - klienci indywidualni, małe przedsiębiorstwa, BII – usługi, przemysł, użyteczność publiczna,

 2. zmniejszenia zużycia paliw stałych i tym samym zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska,

 3. podniesienia komfortu życia mieszkańców (odbiorców końcowych),

 4. uatrakcyjnienia terenów przyległych do projektowanej sieci, zarówno pod kątem indywidualnym jak i gospodarczym.

...

...

,,

19.03.2021

INFORMACJA

Gmina Nowy Kawęczyn zamierza w 2021 roku przeprowadzić akcję odbioru odpadów zawierających azbest, które zalegają na posesjach.

Osoby zainteresowane bezpłatnym usunięciem składowanego azbestu, które jeszcze nie dokonały zgłoszenia prosimy o złożenie wniosku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2021 r.

Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania na ten cel środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

..

Wniosek

..

Klauzula informacyjna

..

Uchwała 

03.03.2021

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o ponownym rozpatrzeniu przez organ pierwszej instancji wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE DN125, w celu:

 1. zapewnienia dostawy gazu do odbiorców z grupy BI - klienci indywidualni, małe przedsiębiorstwa, BII – usługi, przemysł, użyteczność publiczna,

 2. zmniejszenia zużycia paliw stałych i tym samym zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska,

 3. podniesienia komfortu życia mieszkańców (odbiorców końcowych),

 4. uatrakcyjnienia terenów przyległych do projektowanej sieci, zarówno pod kątem indywidualnym jak i gospodarczym.

...

...

...

,,

,,

11.02.2021

W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NOWY KAWĘCZYN PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

...

10.02.2021

INFORMACJA

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

..

03.02.2021

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 

11 lutego 2021 roku na godz.13.00 posiedzenie XXI-ej Sesji,

które odbędzie się w sali konferencyjnej OSP w Nowym Kawęczynie.

..

02.02.2021

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 1 lutego 2021 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii

..

02.02.2021

INFORMACJA

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

..

Informacja

..

Projekt uchwały

28.01.2021

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego i Finansów które odbędzie się dnia 4 lutego 2021 roku na godz.13.00

..

28.01.2021

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej które odbędzie się dnia 3 lutego 2021 roku na godz.13.00

..

28.01.2021

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sport które odbędzie się dnia 2lutego 2021 roku na godz.13.00

..

28.01.2021

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa które odbędzie się dnia 1 lutego 2021 roku na godz.13.00

..

21.01.2021

ZAWIADOMIENIE

o wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, Komisji Mienia Komunalnego i Finansów, Komisji Oświaty Kultury i Sport oraz Komisji Rewizyjnej które odbędzie się dnia 28 stycznia 2021 roku na godz.13.00

..

18.01.2021

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2021 roku

..

Kalendarze

..

Harmonogram

18.01.2021

I N F O R M A C JA

dotycząca zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w 2021 r.

oraz wniosek o zwrot podatku akcyzowego

..

INFORMACJA

..

WNIOSEK

..

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU

..

Klauzula RODO

11.01.2021

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegającej na: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (o ciśnieniu do 0,5 MPa).

..

08.01.2021

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wydaniu decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie instalacji fotowoltaicznej „PV NOWY DWÓR” o mocy 2,5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, stacją transformatorową SN/nN oraz przyłączem kablowym SN”

..

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Katarzyna Sawicka
(2021-01-08 12:25:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sawicka
(2021-05-13 10:23:37)
 
 
liczba odwiedzin: 986961

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X