☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Nowy Kawęczyn

Poniedziałek 17.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Data Opis Pobierz dokument
30.12.2020
Uchwała Nr XX/129/2020
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2020-2028
/
30.12.2020
Uchwała Nr XX/128/2020
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
/
30.12.2020
Uchwała Nr XX/127/2020
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Gminę Nowy Kawęczyn na terenie Gminy Nowy Kawęczyn
/
30.12.2020
Uchwała Nr XX/126/2020
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021
/
30.12.2020
Uchwała Nr XX/125/2020
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
/
30.12.2020
Uchwała Nr XX/124/2020
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady
/
30.12.2020
Uchwała Nr XX/123/2020
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy
/
30.12.2020
Uchwała Nr XX/122/2020
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2021-2028
/
30.12.2020
Uchwała Nr XX/121/2020
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok
/
27.11.2020
Uchwała Nr XIX/120/2020
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2020-2028
/
27.11.2020
Uchwała Nr XIX/119/2020
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
/
27.11.2020
Uchwała Nr XIX/118/2020
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 kwietnia 2020 r. dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego
/
27.11.2020
Uchwała Nr XIX/117/2020
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 27 listopada 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Nowy Kawęczyn 
/
27.11.2020
Uchwała Nr XIX/116/2020
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, jako podstawy do obliczania podatku rolnego w 2021 r.
/
08.10.2020
Uchwała Nr XVIII/115/2020
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 8 października 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2020-2028
/
08.10.2020
Uchwała Nr XVIII/114/2020
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 8 października 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
/
08.10.2020
Uchwała Nr XVIII/113/2020
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 8 października 2020 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2020-2022 w Gminie Nowy Kawęczyn
/
08.10.2020
Uchwała Nr XVIII/112/2020
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 8 października 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Nowy Kawęczyn
/
08.10.2020
Uchwała Nr XVIII/111/2020
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 8 października 2020 r.
w sprawie powołania Komisji mieszkaniowej do opiniowania wniosków o najem lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowy Kawęczyn
/
08.10.2020
Uchwała Nr XVIII/110/2020
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 8 października 2020 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Nowy Kawęczyn na rok szkolny 2020/2021
/
06.08.2020
Uchwała Nr XVII/109/2020
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 6 sierpnia 2020 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
/
06.08.2020
Uchwała Nr XVII/108/2020
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 6 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego
/
06.08.2020
Uchwała Nr XVII/107/2020
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 6 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2020-2028
/
06.08.2020
Uchwała Nr XVII/106/2020
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 6 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
/
06.08.2020
Uchwała Nr XVII/105/2020
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 6 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowy Kawęczyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
/
06.08.2020
Uchwała Nr XVII/104/2020
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 6 sierpnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowy Kawęczyn za 2019 rok
/
06.08.2020
Uchwała Nr XVII/103/2020
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 6 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowy Kawęczyn wotum zaufania
/
04.05.2020
Uchwała Nr XVI/102/2020
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 4 maja 2020 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Kawęczyn
/
04.05.2020
Uchwała Nr XVI/101/2020
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 4 maja 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2020-2028
/
04.05.2020
Uchwała Nr XVI/100/2020
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 4 maja 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
/
04.05.2020
Uchwała Nr XVI/99/2020
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 4 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Kawęczyn w 2020 roku 
/
30.01.2020
Uchwała Nr XV/98/2020
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego
/
30.01.2020
Uchwała Nr XV/97/2020
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2020-2028
/
30.01.2020
Uchwała Nr XV/96/2020
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
/
30.01.2020
Uchwała Nr XV/95/2020
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 30 stycznia 2020 r.
zmieniająca uchwałę nr XIV/83/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2020-2028
/
30.01.2020
Uchwała Nr XV/94/2020
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 30 stycznia 2020 r.
zmieniająca uchwałę nr XIV/82/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok
/

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Katarzyna Sawicka
(2020-02-17 11:49:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sawicka
(2021-01-20 14:11:39)
 
 
liczba odwiedzin: 986932

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X