Dane adresowe urzędu

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Od dnia 30 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie jest możliwość zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Nowy Kawęczyn instrumentem płatniczym - kartą !!!!

-----------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE - ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie informuje, że uległ zmianie numer rachunku bankowego dla wpłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych w związku z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).

Od dnia 02 stycznia 2020 r. opłatę za wywóz odpadów komunalnych z gospodarstw domowych należy wpłacać na nowy rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach

Oddział w Nowym Kawęczynie

Nr rachunku: 72 9297 0005 0200 0130 2020 0136

 

W przypadku pytań należy kontaktować się z Urzędem Gminy tel.: 46 831 42 89.

Osoba odpowiedzialna: Elżbieta Dzięgielewska.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga!

KONTA BANKOWE

Urząd Gminy Nowy Kawęczyn informuje o numerach rachunków bankowych

 

Numer rachunku bieżącego Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn

(dochody z tytułu podatków, opłat lokalnych, należności z tytułu czynszu i sprzedaży nieruchomości oraz dochodów różnych)

Bank Spółdzielczy o/Nowy Kawęczyn

nr konta: 56 9297 0005 0200 0130 2020 0133

 

 

Numer rachunku budżetu Gminy Nowy Kawęczyn

(dochody z tytułu subwencji, dotacji, zasilanie jednostek budżetowych)

Bank Spółdzielczy o/Nowy Kawęczyn

nr konta: 61 9297 0005 0200 0130 2012 0018

 

 

 

 

Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie

Adres: Nowy Kawęczyn 32

96-115 Nowy Kawęczyn

Tel: 0-46 831-42-89

      0-46 831-41-41

Fax: 0-46 831-42-89

E-mail: sekretariat@ugkaweczyn.pl

Strona WWW: ugkaweczyn.pl

Wójt: Włodzimierz Ciok

 
 
 

Godziny urzędowania: 

 

poniedziałek - środa  7.30 - 15.30,
czwartek  7.30 - 16.30,
piątek 7.30 - 14.30.

 

 

 

 

 

 

 
Strona serwisu Dziennika Ustaw: http://dziennikustaw.gov.pl.
Strona serwisu Monitora Polskiego: http://monitorpolski.gov.pl.
 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kalinowski Marcin
(2008-04-01 19:01:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Katarzyna
(2022-01-10 08:28:01)