Przetargi 2019

Dostawa oleju napędowego grzewczego w 2020 roku

Ogłoszenie o zamówieniu ..
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ..
Załącznik Nr 1 ..
Załącznik Nr 2 ..
Załącznik Nr 3 ..
Załącznik Nr 4 ..
Załącznik Nr 5 ..
Załącznik Nr 6 ..
Oświadczenie RODO ..
Klauzula informacyjna RODO ..

Termin składania ofert: 03.01.2020r.

godz. 10.00, pok. nr 8

 

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nowy Kawęczyn"

Ogłoszenie o zamówieniu ..
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ..
Załącznik nr 1 ..
Załącznik nr 2 ..
Załącznik nr 3 ..
Załącznik nr 4 ..
Załącznik nr 5 ..
Załącznik nr 6 ..
Załącznik nr 7 ..
Załącznik nr 8 ..
Załącznik nr 9 ..
Załącznik nr 10 cz.I ..
Załącznik nr 10 cz.II ..
Załącznik nr 11 ..
Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ z dn. 03.12.2019 ..

Termin składania ofert: 05.12.2019 r.

godz. 11.00, pok. nr 8

 

"Dowóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Nowy Kawęczyn w roku 2020"

Ogłoszenie o zamówieniu ...
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ...

Termin składania ofert: 03.12.2019 r.

godz. 10.00, pok. nr 8

 

"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzyboga"

Ogłoszenie o zamówieniu ..
SIWZ- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ..
Kosztorys ofertowy ..
Opis techniczny PSOR ..
Opis techniczny ..
Plan orientacyjny ..
Plan sytuacyjny PSOR ..
Plan sytuacyjny ..
Profil podłużny ..  
Przedmiar ..
Przekroje konstrukcyjne ..
Przekroje poprzeczne ..
Szczegół studni rewizyjnej ..
Szczegół ścianki czołowej ..
Szczegółowe specyfikacje techniczne ..
Formularz oferty ..
Klauzula informacyjna RODO ..
Oświadczenie RODO ..
Załącznik Nr 1 ..
Załącznik Nr 2 ..
Załącznik Nr 3 ..
Załącznik Nr 4 ..
Załącznik Nr 4a ..
Załącznik Nr 4b ..
Załącznik Nr 5 ..
Załącznik Nr 6 ..

Termin składania ofert: 18.10.2019 r.

Godz. 10.00

 

O G Ł O S Z E N I E   O   PRZETARGU  USTNYM  NIEOGRANICZONYM

NA  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

Ogłoszenie o przetargu ..

Termin wniesienia wadium: 18.10.2019r.

 

"Dowóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Nowy Kawęczyn IX-XII 2019 r. "

Ogłoszenie o zamówieniu /
SIWZ- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia /

Termin składania ofert: 13.08.2019 r.

Godz. 13.00 pok. Nr 8.

 

''Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Nowy Dwór-Parcela''

Ogłoszenie o zamówieniu ..
SIWZ- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ..
Formularz oferty ..
Klauzula informacyjna RODO ..
Opis boisko Nowy Dwór Parcela /
Przedmiar ..
Przekrój a-a /
Załącznik Nr 1 ..
Załącznik Nr 2 ..
Załącznik Nr 3 ..
Załącznik Nr 4 ..
Załącznik Nr 4a ..
Załącznik Nr 4b ..
Załącznik Nr 5 ..
Załącznik Nr 6 ..
Rzut boiska /
Słup kosza /
PZT boisko Nowy Dwór /
Piłkochwyty /
Oświadczenie RODO ..

Wyjaśnienia Nr 1

/

Wyjaśnienia Nr 2

/

Termin składania ofert: 19.06.2019r.

godz. 10.00, pok. nr 8
 

„Remont drogi gminnej nr 115329E relacji od drogi wojewódzkiej nr 707 – Nowy Dwór-Parcela do drogi powiatowej nr 1316E”

Ogłoszenie o zamówieniu ..
SIWZ- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia /
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne /
Formularz oferty ..
Klauzula informacyjna RODO /
Kosztorys ofertowy /
Plan sytuacyjny /
Przekrój konstrukcyjny /
Przedmiar /
Opis techniczny /
Załącznik Nr 1 ..
Załącznik Nr 2 ..
Załącznik Nr 3 ..
Załącznik Nr 4 ..
Załącznik Nr 4a ..
Załącznik Nr 4b ..
Załącznik Nr 5 ..
Załącznik Nr 6 ..
Oświadczenie RODO ..

Wyjaśnienia Nr 1

/

Termin składania ofert: 28.03.2019r.

godz. 10.00, pok. nr 8

 

„Remont drogi gminnej nr 115153 relacji Dzwonkowice-Doleck”

Ogłoszenie o zamówieniu /
SIWZ- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia /
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne /
Formularz oferty ..
Klauzula informacyjna RODO /
Kosztorys ofertowy /
Plan sytuacyjny /
Przekrój konstrukcyjny /
Przedmiar /
Opis techniczny /
Załącznik Nr 1 ..
Załącznik Nr 2 ..
Załącznik Nr 3 ..
Załącznik Nr 4 ..
Załącznik Nr 4a ..
Załącznik Nr 4b ..
Załącznik Nr 5 ..
Załącznik Nr 6 ..
Oświadczenie RODO ..
Wyjaśnienia Nr 1

/

Termin składania ofert: 27.03.2019r.

godz. 10.00, pok. nr 8

 

"Przebudowa drogi gminnej Nr 115323E w miejscowości Trzcianna"

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia /
Ogłoszenie o zamówieniu /
SIWZ- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia /
Formularz oferty ..
Klauzula informacyjna RODO ..
Kosztorys ofertowy dodatkowy /
Kosztorys ofertowy /
Opis techniczny POR /
Opis techniczny /
Oświadczenie RODO ..
Plan sytuacyjny POR /
Plan sytuacyjny /
Przedmiar dodatkowy /
Przedmiar /
Przekroje konstrukcyjne /
Sytuacja całość /
Szczegół studzienki ściekowej /
Szczegół zjazdu bez chodnika /
Szczegół zjazdu z chodnikiem /
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne /
Załącznik Nr 1 ..
Załącznik Nr 2 ..
Załącznik Nr 3 ..
Załącznik Nr 4 ..
Załącznik Nr 4a ..
Załącznik Nr 4b ..
Załącznik Nr 5 ..
Załącznik Nr 6 ..
Wyjaśnienia Nr 1 /
Zmiana treści SIWZ /

Termin składania ofert: 25.03.2019r.

godz. 10.00, pok. nr 8

 

OGŁOSZENIE

o zamówieniu na:

"Remont drogi gminnej nr 115306E – relacji Zglinna Duża – gr. gminy Rawa Mazowiecka – II etap"

Ogłoszenie o zamówieniu ..
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
..
Formularz oferty ..
Klauzula informacyjna RODO ..
Kosztorys ofertowy - koszty niekwalifikowane ..
Kosztorys ofertowy - koszty kwalifikowane ..
Opis techniczny ..
Oświadczenie RODO ..
Plan sytuacyjny 1 ..
Plan sytuacyjny 2 ..
Plan sytuacyjny 3 ..
Przedmiar - koszty kwalifikowane ..
Przedmiar - koszty niekwalifikowane ..
Przekrój konstrukcyjny ..
Załącznik nr 1 .
Załącznik nr 2 .
Załącznik nr 3 .
Załącznik nr 4 .
Załącznik nr 4a .
Załącznik nr 4b .
Załącznik nr 5 .
Załącznik nr 6 .
Wyjaśnienia Nr 1 ..
Szczegółowe specyfikacje techniczne ..

Termin składania ofert: 22.03.2019r.

godz. 10.00, pok. nr 8

 

O G Ł O S Z E N I E 

O  III  PRZETARGU  USTNYM  NIEOGRANICZONYM

NA  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH  NIEZABUDOWANYCH

Ogłoszenie o przetargu ..

Termin wniesienia wadium: 11.03.2019r.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Osówniak Ilona
(2019-02-21 08:43:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pijanka Sylwia
(2019-12-20 11:06:17)