STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWY KAWĘCZYN

Uchwała Nr XX/93/2012 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Kawęczyn

pobierz

Załącznik Nr 1 - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (tekst)

pobierz

Załącznik Nr 2 - Uwarunkowania rozwoju gminy (mapa)

pobierz

Załącznik Nr 3 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy (mapa)

pobierz

Załacznik Nr 4  - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Kawęczyn 

pobierz

 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWY KAWĘCZYN

Prognoza oddziaływania na środowisko                                                                                                                             

pobierz

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Pijanka Sylwia
(2012-11-21 10:25:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pijanka Sylwia
(2012-11-21 10:29:59)