Sprawozdania

 

Opis Pobierz dokument
2019 rok
UCHWAŁA Nr III/104/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 14 maja 2020 roku
w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn z wykonania budżetu za 2019 rok
...

Sprawozdanie Rb-NDS

za II kwartał 2019 roku

...

Sprawozdanie Rb-Z

za II kwartał 2019 roku

...

Sprawozdanie Rb-N

za II kwartał 2019 roku

...

Sprawozdanie Rb-27S jednostki

za II kwartał 2019 roku

...

Sprawozdanie Rb-27S zbiorczo

za II kwartał 2019 roku

...

Sprawozdanie Rb-28S

za II kwartał 2019 roku

...
2018 rok
UCHWAŁA Nr III/133/2019
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 31 maja 2019 roku
w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Nowy Kawęczyn
w sprawie absolutorium za 2018 rok
...
Sprawozdanie za 2018 rok ...
UCHWAŁA Nr III/72/2019
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 15 kwietnia 2019 roku
w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn z wykonania budżetu za 2018 rok
...
2017 rok
UCHWAŁA Nr III/161/2018
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Nowy Kawęczyn
w sprawie absolutorium za 2017 rok
pobierz
Sprawozdanie za 2017 rok pobierz
UCHWAŁA Nr III/80/2018
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 8 maja 2018 roku
w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn z wykonania budżetu za 2017 rok
pobierz
2016 rok
Sprawozdanie za 2016 rok pobierz
UCHWAŁA Nr III/125/2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 31 maja 2017 roku
w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Nowy Kawęczyn
w sprawie absolutorium za 2016 rok
pobierz
UCHWAŁA Nr III/81/2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 9 maja 2017 roku
w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn z wykonania budżetu za 2016 rok
pobierz
2015 rok
Sprawozdanie za 2015 rok pobierz

Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 

2015 roku

pobierz
Sprawozdanie Rb-Z za III kwartał 2015 roku pobierz

Sprawozdanie Rb-27S jednostki

za III kwartał 2015 roku

pobierz

Sprawozdanie Rb-28S jednostki 

za III kwartał 2015 roku

pobierz

Sprawozdanie Rb-N za za III kwartał

2015 roku

pobierz
2013 rok

Sprawozdanie Rb-NDS za 2013 rok

pobierz

Sprawozdanie Rb-Z za 2013 rok

pobierz

Sprawozdanie Rb-27S jednostki za 2013 rok

pobierz

Sprawozdanie Rb-28S jednostki za 2013 rok

pobierz
Sprawozdanie Rb-PDP za 2013 rok pobierz
Sprawozdanie Rb-ST za 2013 rok pobierz
Sprawozdanie Rb-N za 2013 rok pobierz
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok pobierz
 2012 rok

Sprawozdanie Rb-NDS za 2012 rok

pobierz

Sprawozdanie Rb-Z za 2012 rok

pobierz

Sprawozdanie Rb-27S jednostki za 2012 rok

pobierz

Sprawozdanie Rb-27S zbiorczo za 2012 rok

pobierz

Sprawozdanie Rb-28S jednostki za 2012 rok

pobierz

Sprawozdanie Rb-28S zbiorczo za 2012 rok

pobierz
Sprawozdanie Rb-N za 2012 rok pobierz
Sprawozdanie Rb-PDP za 2012 rok pobierz
Sprawozdanie Rb-ST za 2012 rok pobierz
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok pobierz

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Pijanka
(2014-08-19 10:52:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sawicka
(2020-05-21 14:21:45)