Sprawozdania

 

Opis Pobierz dokument
2017 rok
Sprawozdanie za 2017 rok pobierz
2016 rok
Sprawozdanie za 2016 rok pobierz
UCHWAŁA Nr III/125/2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 31 maja 2017 roku
w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Nowy Kawęczyn
w sprawie absolutorium za 2017 rok
pobierz
UCHWAŁA Nr III/81/2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 9 maja 2017 roku
w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn z wykonania budżetu za 2016 rok
pobierz
2015 rok
Sprawozdanie za 2015 rok pobierz

Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 

2015 roku

pobierz
Sprawozdanie Rb-Z za III kwartał 2015 roku pobierz

Sprawozdanie Rb-27S jednostki

za III kwartał 2015 roku

pobierz

Sprawozdanie Rb-28S jednostki 

za III kwartał 2015 roku

pobierz

Sprawozdanie Rb-N za za III kwartał

2015 roku

pobierz
2013 rok

Sprawozdanie Rb-NDS za 2013 rok

pobierz

Sprawozdanie Rb-Z za 2013 rok

pobierz

Sprawozdanie Rb-27S jednostki za 2013 rok

pobierz

Sprawozdanie Rb-28S jednostki za 2013 rok

pobierz
Sprawozdanie Rb-PDP za 2013 rok pobierz
Sprawozdanie Rb-ST za 2013 rok pobierz
Sprawozdanie Rb-N za 2013 rok pobierz
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok pobierz
 2012 rok

Sprawozdanie Rb-NDS za 2012 rok

pobierz

Sprawozdanie Rb-Z za 2012 rok

pobierz

Sprawozdanie Rb-27S jednostki za 2012 rok

pobierz

Sprawozdanie Rb-27S zbiorczo za 2012 rok

pobierz

Sprawozdanie Rb-28S jednostki za 2012 rok

pobierz

Sprawozdanie Rb-28S zbiorczo za 2012 rok

pobierz
Sprawozdanie Rb-N za 2012 rok pobierz
Sprawozdanie Rb-PDP za 2012 rok pobierz
Sprawozdanie Rb-ST za 2012 rok pobierz
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok pobierz

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Pijanka
(2014-08-19 10:52:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sawicka
(2018-08-17 12:52:46)