Struktura organizacyjna

Wójt Gminy

Włodzimierz Ciok

(046) 831 42 89


Sekretarz Gminy

Sylwia Pijanka

(046) 831 42 89 wew. 15


Referat Finansowy

Zofia Cieślak - Skarbnik Gminy pełniący funkcję kierownika Referatu  Finansowego

(046) 831 42 89 wew. 14


Radca Prawny

Justyna Supera-Steinhauer

(046) 831 42 89 wew. 15


Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Piotr Adamczyk - p.o. Kierownika

(046) 831 42 89 wew. 11


Samodzielne stanowisko ds Obrony Cywilnej

Tomasz Krupiński-Inspektor

(046) 831 42 89 wew. 15


Samodzielne stanowisko ds Organizacyjnych i Obywatelskich

Elżbieta Bednarek-Inspektor

(046) 831 42 89


Samodzielne stanowisko ds obsługi Rady Gminy

Katarzyna Sawicka - Referent

(046) 831 42 89 wew. 16


Urząd Stanu Cywilnego

Bożena Zakonnik - Kierownik USC

(046) 831 42 89 wew. 16

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Kalinowski
(2008-04-01 20:02:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylwia Pijanka
(2020-07-30 14:29:40)