„Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktur technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie części działki o nr geod. 43 położonej na terenie gminy Nowy Kawęczyn obręb Marianka”

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ...
 

„Budowa wiaty i hali namiotowej wraz z utwardzeniem terenu oraz budowa zbiorników na nieczystości bytowe o pojemności łącznej 40 000 l”

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ...
Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ...
Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach ...

„Dobudowaniu do budynku hali produkcyjno-biurowej kabiny lakierniczej do poprawek malarskich maszyn leśnych na działce nr 74/2 obręb Nowy Dwór Parcela, gm. Nowy Kawęczyn powiat skierniewicki, woj. łódzkie”

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ...
Zawiadomienie o wydaniu o środowiskowych uwarunkowaniach ...

„Budowa urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody Q ≥ 10 m3/h, dla potrzeb nawadniania upraw sadowniczych” 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia              ...
Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ...
Zawiadomienie o wydaniu o środowiskowych uwarunkowaniach ...

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Katarzyna Sawicka
(2020-02-18 14:37:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sawicka
(2020-06-08 14:03:35)