Zapytania ofertowe 2018

DATA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA POBIERZ DOKUMENT
05.12.2018 „Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmian tych decyzji na terenie Gminy Nowy Kawęczyn w 2019 roku”.  
Zapytanie ofertowe ..
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy ..
 
15.11.2018 Wykonanie  r o z g r a n i c z e n i a  nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Adamów
Zapytanie ofertowe ..
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy .
 
27.06.2018

Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla 3 jednostek OSP z terenu Gminy Nowy Kawęczyn

Zapytanie ofertowe ..
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy ...
Załącznik nr 2 - projekt umowy ...
  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ..
 
12.04.2018

"Przebudowa drogi gminnej nr 115 323E w miejscowości Trzcianna"

 

 
Zapytanie ofertowe ..
Kosztorys ofertowy ..
Kosztorys ofertowy dodatkowy ..
Opis techniczny POR ..
Opis techniczny ..
Plan sytuacyjny ..
Plan sytuacyjny POR ..
Przedmiar ..
Przedmiar dodatkowy ..
Przekroje konstrukcyjne ..
Sytuacja całości ..
Szczegół studzienki ściekowej ..
Szczegół zjazdu bez chodnika ..
Szczegół zjazdu z chodnikiem ..
Szczegółowe specyfikacje techniczne ..
Projekt umowy ..

 

 

16.02.2018 "Wykonanie otworu studziennego awaryjnego na ujęciu wody w Trzciannie"  
Zapytanie ofertowe

..

...

Załącznik nr 1 Projekt prac geologicznych

...

Załącznik nr 2 Przedmiar robót

..

Załącznik nr 3 Projekt umowy

...

Specyfikacja techniczna

..

Mapa sytuacyjna

..

Kosztorys ofertowy

...

 

 

15.02.2018 „ Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Suliszewie polegająca na remoncie dachu ”  
Zapytanie ofertowe

..

Załącznik nr 1 - Projekt budowlany

..

Załącznik nr 2 - Przedmiar prac

..

Załącznik nr 3 - Umowa ...

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Pijanka
(2018-02-15 16:20:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylwia Pijanka
(2019-07-31 10:44:32)