Nazwa dokumentu Pobierz dokument
Wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego pobierz
Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia pobierz
Wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa pobierz
Wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu pobierz
Wniosek o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego pobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

pobierz

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ilona Osówniak
(2016-01-14 13:52:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Ilona Osówniak
(2016-04-26 13:39:20)