Ewidencja Ludności

Nazwa dokumentu Pobierz dokument
Zgłoszenie pobytu stałego pobierz
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego pobierz
Zgłoszenie pobytu czasowego pobierz
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego pobierz
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej pobierz
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy pobierz
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców pobierz
Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców pobierz
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców plus deklaracja i oświadczenie właściciela nieruchomości pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu pobierz
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL pobierz

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ilona Osówniak
(2015-11-17 08:11:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sawicka
(2020-07-07 13:55:38)