Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Nazwa dokumentu Pobierz dokument
Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie w latach 2019-2023

... wniosek

...instrukcja

...instrukcja

... załącznik

... załącznik

Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzew

...
Wniosek o zapewnienie wody i odprowadzanie ścieków oraz określenie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej nieruchomości rolnej zabudowanej, niezabudowanej
pobierz

Wniosek o  wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

pobierz
Druk o zaświadczenie o braku planu celem przedłożenia Notariuszowi pobierzpobierz
Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
pobierz
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
pobierz
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z obowiązującą Uchwałą  pobierz
Wniosek o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

..

wniosek

..

oświadczenie 1

..

oświadczenie 2

..

przykład wypełnienia oświadczenia

..

zgoda RODO

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ilona Osówniak
(2015-11-16 14:24:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Ilona Osówniak
(2019-08-08 14:44:26)