Projekt budżetu

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Projekt budżetu na 2021 rok wraz z autopoprawką ....
Uchwała Nr III/308/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Nowy Kawęczyn na 2021 rok ..
Uchwała Nr III/309/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Kawęczyn oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2021 r ..
 

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Projekt budżetu na 2020 rok ..
Uchwała Nr III/292/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Nowy Kawęczyn na 2020 rok ..
Uchwała Nr III/293/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Kawęczyn oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2020 r. ..
 

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Projekt budżetu na 2019 rok ..
Uchwała Nr III/266/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Nowy Kawęczyn na 2019 rok ..
Uchwała Nr III/267/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Gminy Nowy Kawęczyn w 2019 roku ..
Uchwała Nr III/268/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2025 Gminy Nowy Kawęczyn ..
 
PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK
 
Uchwała Nr III/35/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego  w 2018 roku oraz prawidłowości planowanej koty długu przez Gminę Nowy Kawęczyn ..
Uchwała Nr III/360/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Nowy Kawęczyn na 2018 rok ..
Uchwała Nr III/361/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Gminy Nowy Kawęczyn w 2018 roku ..
Uchwała Nr III/362/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2025 Gminy Nowy Kawęczyn ..
 
 
PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK
 
Uchwała Nr III/366/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Nowy Kawęczyn na 2017 rok ..
Uchwała Nr III/367/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Gminy Nowy Kawęczyn w 2017 roku ..
Uchwała Nr III/368/20165 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2023 Gminy Nowy Kawęczyn ..
 

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Uchwała Nr III/413/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Nowy Kawęczyn na 2016 rok ..
Uchwała Nr III/414/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Gminy Nowy Kawęczyn w 2016 roku ..
Uchwała Nr III/409/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2019 Gminy Nowy Kawęczyn ..

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Uchwała Nr III/418/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Nowy Kawęczyn na 2015 rok ..
Uchwała Nr III/419/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Gminy Nowy Kawęczyn w 2015 roku ..
Uchwała Nr III/420/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2019 Gminy Nowy Kawęczyn ..

 

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Uchwała Nr III/55/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Nowy Kawęczyn na 2014 rok ..
Uchwała Nr III/56/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Nowy Kawęczyn w 2014 roku ..
Uchwała Nr III/57/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2018 Gminy Nowy Kawęczyn ..

 

 

Uchwała Nr III/266/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Nowy Kawęczyn na 2019 rok

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Pijanka
(2014-01-27 09:23:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sawicka
(2020-12-21 14:19:28)