Przetargi 2013

 

 

 

OGŁOSZENIE
o zamówieniu na:

Dostawa oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Nowy Kawęczyn w roku 2014"

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz

Termin składania ofert: 13.12.2013
godz. 10.00, pok. nr 8

OGŁOSZENIE
o zamówieniu na:

„Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Nowy Kawęczyn w roku 2014"

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz

Termin składania ofert: 02.12.2013
godz. 10.00, pok. nr 8

 

OGŁOSZENIE
o zamówieniu na:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Nowy Kawęczyn w sezonie 2013/2014
 

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz

Termin składania ofert: 26.11.2013
godz. 10.00, pok. nr 8

 

OGŁOSZENIE
o zamówieniu na:

Montaż urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dwór-Parcela od nr 3 do nr 13.

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz
Załącznik - Specyfikacja techniczna pobierz
Załącznik - Przedmiar pobierz
Załącznik - Część opisowa pobierz
Załącznik - Rys. 3 pobierz
Załącznik - Rys. 3 pobierz
Załącznik - Rys. 4 pobierz

Termin składania ofert: 21.11.2013
godz. 10.00, pok. nr 8

 

OGŁOSZENIE
o zamówieniu na:

Wymiana lamp oświetlenia ulicznego z żarowych na sodowe w miejscowości Psary

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz
Załącznik - Przedmiar pobierz

Termin składania ofert: 21.11.2013
godz. 10.00, pok. nr 8

 

OGŁOSZENIE
o zamówieniu na:

 

„Montaż urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dwór-Parcela od nr 47 do nr 54"

 
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz
Załącznik - Specyfikacja techniczna pobierz
Załącznik - Przedmiar pobierz
Załącznik - Część opisowa pobierz
Załącznik - Rys. 3 pobierz
Załącznik - Rys. 4 pobierz

Termin składania ofert: 21.11.2013
godz. 10.00, pok. nr 8

 

 

OGŁOSZENIE
o zamówieniu na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.286.416,00 zł

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz
Sprawozdanie Rb-27S pobierz
Sprawozdanie Rb-28S pobierz
Sprawozdanie Rb-N pobierz
Sprawozdanie Rb-NDS pobierz
Sprawozdanie Rb-Z pobierz
Uchwała Nr XXVIII/144/2013 pobierz
Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ pobierz
Zał. nr 1 do wyjaśnień ..
Zał. nr 2 do wyjaśnień ..
Zał. nr 3 do wyjaśnień ..
Zał. nr 4 do wyjaśnień ..
Zał. nr 5 do wyjaśnień ..
Zał. nr 6 do wyjaśnień ..
Zał. nr 7 do wyjaśnień ..
Zał. nr 8 do wyjaśnień pobierz
Zał. nr 9 do wyjaśnień pobierz
Zał. nr 10 do wyjaśnień pobierz
Zał. nr 11 do wyjaśnień pobierz
Sprawozdania za 2010 rok ...
Opinia RIO dotycząca WPF /
Opinia RIO dotycząca deficytu budżetowego /
Opinia RIO dotycząca projektu budżetu na 2013 r. /
Uchwała XX/113/2013 w sprawie budżetu na 2013 r. ..
Wyjaśnienia Nr 2 do SIWZ pobierz

Termin składania ofert: 17.10.2013
godz. 10.00, pok. nr 8

 

OGŁOSZENIE
o zamówieniu na:

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Kawęczyn

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz
Zał. nr 1 do SIWZ pobierz
Zał. - ilość azbestu do usunięcia pobierz

Termin składania ofert: 11.10.2013
godz. 10.00, pok. nr 8

OGŁOSZENIE
o zamówieniu na:

Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej im. J. A. Grabowskiego w Nowym Dworze w ramach rządowego programu Radosna szkoła
 

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz
Zał. nr 1 - inwentaryzacja pobierz
Zał. nr 1 - opis placu zabaw pobierz
Zał. nr 1 - projekt terenów zielonych pobierz
Zał. nr 1 - projekt urządzenia placu zabaw pobierz
Zał. nr 1 - projekt zagospodarowania terenu pobierz
Zał. nr 2 - plac zabaw - przedmiar pobierz
Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ pobierz
Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ pobierz
Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ pobierz

Termin składania ofert: 23.08.2013
godz. 10.00, pok. nr 8

 

OGŁOSZENIE
o zamówieniu na:

Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zglinna Mała

 

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz
Zglinna Mała- projekt pobierz
Przekrój 1 pobierz
Przekrój 2 pobierz
Przedmiar robót pobierz
Mapa pobierz
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pobierz

Termin składania ofert: 22.08.2013
godz. 10.00, pok. nr 8

 

OGŁOSZENIE
o zamówieniu na:

 Remont drogi gminnej nr 115307E na odcinku Stary Rzędków - Rzędków

 

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz
Rzędków - projekt pobierz
Rzędków - rys. 3 pobierz
Rzędków - rys. 3a pobierz
Rzędków - rys. 3b pobierz
Rzędków - rys. 3c pobierz
Przedmiar 115307 pobierz
Przedmiar - łącznik pobierz
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pobierz

Termin składania ofert: 24.07.2013
godz. 10.00, pok. nr 8

 

 

 

OGŁOSZENIE
o zamówieniu na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obszaru Gminy Nowy Kawęczyn

 

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy pobierz
Załącznik nr 9 do SIWZ - Regulamin utrzymania czystości i porządku

pobierz

pobierz

Załącznik nr 10 do SIWZ -   sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  pobierz
Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ pobierz

Termin składania ofert: 07.06.2013
godz. 10.00, pok. nr 8

 

OGŁOSZENIE
o zamówieniu na:

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Trzciannie o salę gimnastyczną z zapleczem oraz budowa zbiornika na nieczystości płynne

 

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz
Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacje techniczne ....
Załącznik nr 2 do SIWZ - Architektura ....
Załącznik nr 2 do SIWZ - Elektryka ....
Załącznik nr 2 do SIWZ - Konstrukcja ....
Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiary ....
Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ  pobierz
Wyjaśnienia Nr 2 do SIWZ pobierz
Wyjaśnienia Nr 3 do SIWZ pobierz
Wyjaśnienia Nr 4 do SIWZ pobierz

Termin składania ofert: 06.05.2013
godz. 10.00, pok. nr 8

 

OGŁOSZENIE
o zamówieniu na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowy Dwór -Parcela, Stara Rawa i Helenków w gminie Nowy Kawęczyn

 

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz
Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna pobierz
Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt ?
Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiary ?
Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ pobierz
Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ pobierz

Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ

Decyzja Nr DG.7332-64/10

pobierz

pobierz

Wyjaśnienia nr 4 do SIWZ pobierz
Wyjaśnienia nr 5 do SIWZ pobierz
Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ pobierz
Wyjaśnienia nr 7 do SIWZ pobierz
Wyjaśnienia nr 8 do SIWZ pobierz
Wyjaśnienia nr 9 do SIWZ pobierz

Wyjaśnienia nr 10 do SIWZ

Warunki przyłączenia

pobierz

pobierz

Wyjaśnienia nr 11 do SIWZ pobierz
Wyjaśnienia nr 12 do SIWZ pobierz

Termin składania ofert: 09.04.2013
godz. 10.00, pok. nr 8

 

OGŁOSZENIE
o zamówieniu na:

Zakup oleju napędowego i etyliny bezołowiowej na potrzeby Gminy Nowy Kawęczyn na 2013 rok

 

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz

Termin składania ofert: 10.01.2013
godz. 11.00, pok. nr 8

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Pijanka
(2013-01-02 15:17:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylwia Pijanka
(2014-03-13 11:06:23)