Przetargi 2012

 

 

 

OGŁOSZENIE
o zamówieniu na:

Zakup oleju opałowego do ogrzewania budynków komunalnych Gminy Nowy Kawcyzn w roku 2013

 

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz

Termin składania ofert: 28.12.2012
godz. 10.00, pok. nr 8

OGŁOSZENIE
o zamówieniu na:

Zakup oleju napędowego i etyliny bezołowiowej na potrzeby Gminy Nowy Kawęczyn na 2013 rok

 

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz

Termin składania ofert: 27.12.2012
godz. 11.00, pok. nr 8

 

OGŁOSZENIE
o zamówieniu na:

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Nowy Kawęczyn w roku 2013

 

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz

Termin składania ofert: 14.12.2012
godz. 10.00, pok. nr 8

 

OGŁOSZENIE
o zamówieniu na:

Dostawa oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Nowy Kawęczyn w roku 2013

 

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz

Termin składania ofert: 13.12.2012
godz. 10.00, pok. nr 8

OGŁOSZENIE
o zamówieniu na:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Nowy Kawęczyn w sezonie 2012/2013

 

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz

Termin składania ofert: 16.11.2012
godz. 10.00, pok. nr 8

 

OGŁOSZENIE
o zamówieniu na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego

w wysokości 995.000,00 zł

 

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz
Sprawozdanie Rb-27S pobierz
Sprawozdanie Rb-28S pobierz
Sprawozdanie Rb-Z pobierz
Sprawozdanie Rb-N pobierz
Sprawozdanie Rb-NDS pobierz

Termin składania ofert: 09.11.2012
godz. 10.00, pok. nr 8

OGŁOSZENIE
o zamówieniu na:

Remont drogi gminnej nr 115103E Nowy Kawęczyn-Kaczorów długości 1455m

 

Ogłoszenie o zamówieniu .
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia .
 Projekt pobierz
Przedmiar pobierz
Rys. Nr 1 pobierz
Rys. Nr 1A pobierz
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót .
Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ pobierz
Wyjaśnienia Nr 2 do SIWZ pobierz
Termin składania ofert: 12.09.2012
godz. 10.00, pok. nr 8

 

OGŁOSZENIE
o zamówieniu na:

Remont cząstkowy nawierzchni z destruktu asfaltowego na drogach gminnych

 

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz
Termin składania ofert: 04.07.2012
godz. 10.00, pok. nr 8

 

OGŁOSZENIE
o zamówieniu na:

Remont drogi w miejscowości Esterka

 

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz
Przedmiar pobierz
Projekt pobierz
Rys. 2 pobierz
Rys. 2a pobierz
Termin składania ofert: 04.07.2012
godz. 10.00, pok. nr 8

 

OGŁOSZENIE
o zamówieniu na:

Zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków

 

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz
Termin składania ofert: 11.06.2012
godz. 10.00, pok. nr 8

 

OGŁOSZENIE
o zamówieniu na:

Przebudowa, dobudowa schodów zewnętrznych oraz zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na budynek użyteczności publicznej w Nowym Kawęczynie

 

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz
Załącznik Nr 1 - Specyfikacje ..
Załącznik Nr 2 - Specyfikacja szczegółowa ..
Załącznik Nr 3 - Dokumnetacja projektowa ..
Załącznik Nr 4 - Przedmiary ..
Wyjaśnienia Nr 1 ....
Wyjaśnienia Nr 2 ....
Termin składania ofert: 04.04.2012
godz. 10.00, pok. nr 8

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Pijanka
(2012-03-20 13:44:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylwia Pijanka
(2012-12-19 13:16:20)