☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Nowy Kawęczyn

Wtorek 11.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Stara Rawa i Helenków.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Nowy Kawęczyn, Kaczorów, Franciszkany – etap II.

Ogłoszenie o zamówieniu ..
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ..
Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ ..
Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ ..
UCHWAŁA XIV/90/2019 ..
Projekt budowlany sieć wodociągowa  ..
Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej  .
Projekt budowlany inst. elektrycznych dla pompowni nr 1 i 2  ..
Opinia geotechniczna kanalizacja ..
Opinia geotechniczna wodociąg ..
SPECYFIKACJA TECHNICZNA sieć wodociągowa  ..
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  Kanal. Sanit Nowy Kawęczyn  ..
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  wykonania inst. elektrycznych dla pompowni ścieków nr 1 i 2  ..
Przedmiar sieć wodociągowa  ..
Przedmiar sieć kanalizacyjna  ..
Przedmiar robót - instal. elektr. dla pomp. ścieków  nr 1 obr. Nowy Dwór Parcela  ..
ARK 2   ..
ARK 3  ..
ARK 4   ..
ARK 5  ..
Zał. nr 1 - Formularz oferty ..
Zał. nr 2 - Oświadczenie dot. spełniania warunków ..
Zał. nr 3 - Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia ..
Zał. nr 4 - Oświadczenie grupa kapit. ..
Zał. nr 5 - Wykaz robót ..
Zał. nr 6 - Wykaz osób ..
Zał  nr 7a - Wzór umowy - wodociąg ..
Zał  nr 7b - Wzór umowy - kanalizacja ..
Zał. nr 8 - Zobowiązanie podmiotu ..
Klauzula informacyjna RODO ..
Oświadczenie RODO ..

Termin składania ofert: 16.06.2020 r.

Godz. 10.00

Remont drogi gminnej nr 115327E w miejscowości Nowy Dwór-Parcela 

Ogłoszenie o zamówieniu ..
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ..
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ..
Opis techniczny PSOR ..
Opis techniczny ..
Plan sytuacyjny PSOR ..
Plan sytuacyjny ..
Przedmiar ..
Przekrój konstrukcyjny ..
Formularz oferty ..
Załącznik Nr 1 ..
Załącznik Nr 2 ..
Załącznik Nr 3 ..
Załącznik Nr 4 ..
Załącznik Nr 4a ..
Załącznik Nr 4b ..
Załącznik Nr 5 ..
Załącznik Nr 6 ..
Klauzula informacyjna RODO ..
Oświadczenie RODO ..

Termin składania ofert: 26.05.2020 r.

Godz. 10.00

 

Remont drogi gminnej nr 115321E w miejscowości Nowa Trzcianna 

Ogłoszenie o zamówieniu ..
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ..
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  ..
Opis techniczny PSOR ..
Opis techniczny  ..
Plan sytuacyjny PSOR ..
Plan sytuacyjny ..
Przedmiar ..
Przekrój konstrukcyjny ..
Formularz oferty ..
Załącznik Nr 1 ..
Załącznik Nr 2 ..
Załącznik Nr 3 ..
Załącznik Nr 4 ..
Załącznik Nr 4a ..
Załącznik Nr 4b ..
Załącznik Nr 5 ..
Załącznik Nr 6 ..
Klauzula informacyjna RODO ..
Oświadczenie RODO ..

Termin składania ofert: 22.05.2020 r.

Godz. 10.00

 

Wykonanie zastępczego ujęcia wód podziemnych- otworu studziennego nr 1a z przyłączem wodnym i energetycznym w miejscowości Kwasowiec

Ogłoszenie o zamówieniu ..
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ..
Kosztorys ofertowy ..
Specyfikacja techniczna  ..
Specyfikacja techniczna obudowa ..
Projekt budowlany obudowa ..
Projekt geologiczno -techniczny ..
Projekt geologiczno-techniczny cz. 2 ..
Projekt robót geologicznych ..
Przedmiar obudowa studni ..
Załącznik Nr 1 ..
Załącznik Nr 2 ..
Załącznik Nr 3 ..
Załącznik Nr 4 ..
Załącznik Nr 4a ..
Załącznik Nr 4b ..
Załącznik Nr 5 ..
Załącznik Nr 6 ..
Formularz oferty ..
Klauzula informacyjna RODO ..
Oświadczenie RODO ..
Wyjaśnienie nr 1 treści Specyfikacji ..

Termin składania ofert: 25.03.2020 r.

Godz. 10.00

 

Remont drogi gminnej nr 115314E relacji Zglinna Mała gr. gm. Rawa Mazowiecka (Nowa Rossocha)

Ogłoszenie o zamówieniu .
SIWZ .
Formularz oferty ..
Klauzula RODO .
Kosztorys ofertowy - koszty kwalifikowane .
Kosztorys ofertowy - koszty niekwalifikowane .
Opis .
Opis PSOR .
Oświadczenie RODO ..
Plan sytuacyjny PSOR .
Plan sytuacyjny .
Przedmiar - koszty kwalifikowane .
Przedmiar - koszty niekwalifikowane .
Przekroje konstrukcyjne .
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne .
Załącznik nr 1 ..
Załącznik nr 2 ..
Załącznik nr 3 ..
Załącznik nr 4 ..
Załącznik nr 4a ..
Załącznik nr 4b ..
Załącznik nr 5 ..
Załącznik nr 6 ..

Termin składania ofert: 05.03.2020 r.

Godz. 10.00

 

Wykonanie zastępczego ujęcia wód podziemnych- otworu studziennego nr 1a z przyłączem wodnym i energetycznym w miejscowości Kwasowiec

Ogłoszenie o zamówieniu ..
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ..
Kosztorys ofertowy ..
Specyfikacja techniczna  ..
Specyfikacja techniczna obudowa ..
Projekt budowlany obudowa ..
Projekt geologiczno -techniczny ..
Projekt geologiczno-techniczny cz. 2 ..
Projekt robót geologicznych ..
Przedmiar obudowa studni ..
Załącznik Nr 1 ..
Załącznik Nr 2 ..
Załącznik Nr 3 ..
Załącznik Nr 4 ..
Załącznik Nr 4a ..
Załącznik Nr 4b ..
Załącznik Nr 5 ..
Załącznik Nr 6 ..
Formularz oferty ..
Klauzula informacyjna RODO ..
Oświadczenie RODO ..

Termin składania ofert: 4.03.2020 r.

Godz. 10.00

 

OGŁOSZENIE 

O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH 

..
TERMIN WNIESIENIA WADIUM: 3.04.2020 R.

 

Przedmiar obudowa studni

 

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Katarzyna Sawicka
(2020-02-06 14:56:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sawicka
(2020-06-08 15:03:17)
 
 
liczba odwiedzin: 879357

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X