☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Nowy Kawęczyn

Wtorek 11.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenia, Obwieszczenia, Informacje -2020 rok

DATA OPIS DOKUMENT
29.07.2020

I N F O R M A C JA

dotycząca zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego  wykorzystanego do produkcji rolnej w 2020r.

oraz wniosek o zwrot podatku akcyzowego

..

informacja

..

wniosek

..

załącznik do wniosku

28.07.2020

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 

6 sierpnia 2020 roku na godz.13.00 posiedzenie XVII-ej Sesji,

które odbędzie się w sali konferencyjnej OSP w Nowym Kawęczynie.

...
15.07.2020

ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI

...
10.07.2020

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego i Finansów które odbędzie się dnia 29 lipca 2020 roku na godz.13.00

...
10.07.2020

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sport które odbędzie się dnia 28 lipca 2020 roku na godz.13.00

...
10.07.2020

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa które odbędzie się dnia 27 lipca 2020 roku na godz.10.00

...
09.07.2020

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia.

Lokalizacja inwestycji: Suliszew

...
08.07.2020

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej które odbędzie się dnia 14 lipca 2020 roku na godz.13.00

...
01.07.2020

OBWIESZCZENIE

STAROSTY SKIERNIEWICKIEGO

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwolenie na budowę punktu zbierania i przeładunku odpadów złomu z budynkiem magazynowo-socjalnym oraz instalacjami i urządzeniami infrastruktury technicznej w obrębie Strzyboga, gm. Nowy Kawęczyn

...
01.07.2020

OBWIESZCZENIE

STAROSTY SKIERNIEWICKIEGO

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwolenie na budowę budynku inwestorskiego-obory i zbiornika na gnojowicę w obrębie Nowy Kawęczyn, gm. Nowy Kawęczyn

...
01.07.2020

INFORMACJA 

o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

...
01.07.2020

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Przebudowie strzelnicy otwartej 300 m, na terenie Ośrodka Szkoleniowego Służby Ochrony Państwa w Raduczu.

...
19.06.2020

Powszechny Spis Rolny 2020 - ogłoszenie o naborze rachmistrzów 

...

....

15.06.2020

INFORMACJA 

o wynikach badań wody przeznaczonej do spożycia

...
09.06.2020

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowę sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV

...
05.06.2020

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wydaniu decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Dobudowaniu do budynku hali produkcyjno-biurowej kabiny lakierniczej do poprawek malarskich maszyn leśnych na działce nr 74/2 obręb Nowy Dwór Parcela, gm. Nowy Kawęczyn powiat skierniewicki, woj. łódzkie”

...
04.06.2020

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w miejscowości Suliszew

...
03.06.2020

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowie sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia15 kV w miejscowości Zglinna Duża

...
03.06.2020

INFORMACJA 

o wynikach badań wody przeznaczonej do spożycia

......
28.05.2020

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wydaniu decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody Q ≥ 10 m3/h, dla potrzeb nawadniania upraw sadowniczych” 

...
28.05.2020

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowa wiaty i hali namiotowej wraz z utwardzeniem terenu oraz budowa zbiorników na nieczystości bytowe o pojemności łącznej 40 000 l” 

...
27.05.2020

INFORMACJA 

Gmina Nowy Kawęczyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 44.999,90 zł  w ramach realizacji projektu

pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 

...
27.05.2020

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Przebudowie strzelnicy otwartej 300 m, na terenie Ośrodka Szkoleniowego Służby Ochrony Państwa w Raduczu.

...
26.05.2020

INFORMACJA WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania przez organizacje pożytku publicznego wynikającego z programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 w zakresie:

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu – wspieranie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej upowszechniających kulturę fizyczną i sport wśród społeczności lokalnych na terenie Gminy

...
19.05.2020

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowie sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV.

Lokalizacja inwestycji: Dukaczew, obręb 0004 Dukaczew, dz. nr ew. 162, 164, 192, Marianów, obręb 0015 Marianów, dz. nr ew. 131/1, Kwasowiec, obręb 0013 Kwasowiec, dz. nr ew. 14/2, 95; gm. Nowy Kawęczyn.

...
19.05.2020

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SKIERNIEWICACH

stwierdza 

przydatność wody wodociągu Trzcianna i Kolonia Starorawska do spożycia

...
14.05.2020

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na:

Budowie sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV.

Lokalizacja inwestycji: Esterka, obręb 0006 Esterka, dz. nr ew. 51, 31, 30; gm. Nowy Kawęczyn

...
14.05.2020

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowie sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV.

Lokalizacja inwestycji: Esterka, obręb 0006 Esterka, dz. nr ew. 51, 52/1, 53/1, 53/3, 68, 54/6; gm. Nowy Kawęczyn

...
08.05.2020

RAPORT O STANIE GMINY NOWY KAWĘCZYN ZA 2019 ROK

...
05.05.2020

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

"Budowie sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15kV. Lokalizacja: Zglinna Duża".

...
05.05.2020

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o zgromadzeniu materiału dowodowego  w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

"Budowa urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody Q >10 m3/h, dla potrzeb nadawania upraw sadowniczych"

..
05.05.2020

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o zgromadzeniu materiału dowodowego  w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: "Budowa wiaty i hali namiotowej wraz z utwardzeniem terenu oraz budowa zbiorników na nieczystości bytowe o pojemności łącznej 40 000 l"

..
27.04.2020

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

..

..Załącznik nr 1

27.04.2020

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 

4 maja 2020 roku na godz.14.00 posiedzenie XVI-ej Sesji,

które odbędzie się w sali konferencyjnej OSP w Nowym Kawęczynie.

..
27.04.2020

ZAWIADOMIENIE

o wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, Komisji Mienia Komunalnego i Finansów, Komisji Oświaty Kultury i Sport oraz Komisji Rewizyjnej które odbędzie się dnia 4 maja 2020 roku na godz.13.00

..
24.04.2020

ZAPROSZENIE

do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy

..
20.04.2020

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowie sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV.

Lokalizacja inwestycji: Esterka, obręb 0006 Esterka, dz. nr ew. 51, 31, 30; gm. Nowy Kawęczyn

..
20.04.2020

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowie sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia15 kV.

Lokalizacja inwestycji: Esterka, obręb 0006 Esterka, dz. nr ew. 51, 52/1, 53/1, 53/3, 68, 54/6; gm. Nowy Kawęczyn

..
19.03.2020

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.

?Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych ? elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktur technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie części działki o nr geod. 43 położonej na terenie gminy Nowy Kawęczyn obręb Marianka?

..
19.03.2020

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.

?Budowa wiaty i hali namiotowej wraz z utwardzeniem terenu oraz budowa zbiorników na nieczystości bytowe o pojemności łącznej 40 000 l?

..
04.03.2020

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.

?Dobudowaniu do budynku hali produkcyjno-biurowej kabiny lakierniczej do poprawek malarskich maszyn leśnych na działce nr 74/2 obręb Nowy Dwór Parcela, gm. Nowy Kawęczyn powiat skierniewicki, woj. łódzkie?

..
18.02.2020

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.

?Budowa urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody Q ? 10 m3/h, dla potrzeb nawadniania upraw sadowniczych? 

a terenie działki o numerze ewidencyjnym: 20/5 w obrębie nr 0022 Prandotów, gm. Nowy Kawęczyn

..
6.02.2020

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o II przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Nowy Kawęczyn

..
28.01.2020

OGŁOSZENIE

o konsultacjach projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2020  r.

?Wójt Gminy Nowy Kawęczyn zaprasza zainteresowane organizacje do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Kawęczyn w roku 2020.

Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.), Wójt Gminy Nowy Kawęczyn zaprasza organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy w Nowym Kawęczynie i zgłaszania opinii oraz uwag o programie w następujący sposób:

  • składanie uwag i opinii na piśmie w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie, pokój nr 1 w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu lub przesłanie pocztą;
  • składanie uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@ugkaweczyn.pl.

Zgodnie z art.11 a ust. 8 podmioty, o których mowa w ust. 7 przytaczanej ustawy, wydanie opinii o projekcie następuje, w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia.

..

22.01.2020

I N F O R M A C JA

dotycząca zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego  wykorzystanego do produkcji rolnej w 2020r.

oraz wniosek o zwrot podatku akcyzowego

..

INFORMACJA

..

WNIOSEK

..

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Pijanka
(2020-01-22 19:06:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylwia Pijanka
(2020-07-31 10:57:32)
 
 
liczba odwiedzin: 879353

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X