☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Nowy Kawęczyn

Wtorek 11.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia 2019

Data

Opis

Pobierz dokument

31.12.2019

ZARZĄDZENIE NR 82/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2019 rok

..

31.12.2019

ZARZĄDZENIE NR 81/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

..

31.12.2019

ZARZĄDZENIE NR 80/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2019-2025

..

31.12.2019

ZARZĄDZENIE NR 79/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2019 rok

..

31.12.2019

ZARZĄDZENIE NR 78/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

..

31.12.2019

ZARZĄDZENIE NR 77/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

zmieniające zarządzenie nr 70/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

..

30.12.2019

ZARZĄDZENIE NR 76/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2019 rok

..

30.12.2019

ZARZĄDZENIE NR 75/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowy Kawęczyn

..

30.12.2019

ZARZĄDZENIE NR 74/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie określenia zasad i ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasów drogowych dróg wewnętrznych, będących własnością Gminy Nowy Kawęczyn

.

20.12.2020

ZARZĄDZENIE NR 73/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej

..

18.12.2019

ZARZĄDZENIE NR 72/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania komisji przetargowej

..

13.12.2019

ZARZĄDZENIE NR 71/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2019 rok

..

13.12.2019

ZARZĄDZENIE NR 70/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

..

10.12.2019

ZARZĄDZENIE NR 69/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2019 rok

..

10.12.2019

ZARZĄDZENIE NR 68/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowy Kawęczyn

...

10.12.2019

ZARZĄDZENIE NR 67/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

..

09.12.2019

ZARZĄDZENIE NR 66/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

zmieniające zarządzenie nr 56/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

..

09.12.2019

ZARZĄDZENIE NR 65/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

zmieniające Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Nowy Kawęczyn z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn i podległych jednostek budżetowych

..

06.12.2019

ZARZĄDZENIE NR 64/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2019 rok

..

22.11.2019

ZARZĄDZENIE NR 63/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2019 rok

...

22.11.2019

ZARZĄDZENIE NR 62/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, znajdujący się w budynku położonym w miejscowości Nowy Kawęczyn 1

..

Zarządzenie

..

załącznik

18.11.2019

ZARZĄDZENIE NR 61/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania komisji przetargowej

..

18.11.2019

ZARZĄDZENIE NR 60/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania komisji przetargowej

..

18.11.2019

ZARZĄDZENIE NR 59/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i Zespołu Spisowego

..

18.11.2019

ZARZĄDZENIE NR 58/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania stałej Komisji ds. weryfikacji i likwidacji składników majątkowych

..

31.10.2019

ZARZĄDZENIE NR 57/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2019 rok

..

31.10.2019

ZARZĄDZENIE NR 56/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

..

18.10.2019

ZARZĄDZENIE NR 55/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2019 rok

..

18.10.2019

ZARZĄDZENIE NR 54/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

..

02.10.2019

ZARZĄDZENIE NR 53/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zatwierdzenia aneksów arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2019/2020 zatwierdzonych Zarządzeniem Nr 23/2019 Wójta Gminy Nowy Kawęczyn z dnia 30 maja 2019 r.

..

02.10.2019

ZARZĄDZENIE NR 52/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania komisji przetargowej

..

30.09.2019

ZARZĄDZENIE NR 51/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2019 rok

..

30.09.2019

ZARZĄDZENIE NR 50/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

..

25.09.2019

ZARZĄDZENIE NR 49/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2019 rok

..

12.09.2019

ZARZĄDZENIE NR 48/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zatwierdzenia aneksów arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2019/2020 zatwierdzonych Zarządzeniem Nr 23/2019 Wójta Gminy Nowy Kawęczyn z dnia 30 maja 2019 r.

..

12.09.2019

ZARZĄDZENIE NR 47/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2019 rok

..

12.09.2019

ZARZĄDZENIE NR 46/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

..

29.08.2019

ZARZĄDZENIE NR 45/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

..

26.08.2019

ZARZĄDZENIE NR 44/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w postaci elektronicznej w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Strzybodze

..

26.08.2019

ZARZĄDZENIE NR 43/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2019 rok

..

20.08.2019

ZARZĄDZENIE NR 42/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2019 rok

..

20.08.2019

ZARZĄDZENIE NR 41/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

..

06.08.2019

ZARZĄDZENIE NR 40/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

..

01.08.2019

ZARZĄDZENIE NR 39/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania komisji przetargowej

..

26.07.2019

ZARZĄDZENIE NR 38/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2019 rok

..

26.07.2019

ZARZĄDZENIE NR 37/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

..

15.07.2019

ZARZĄDZENIE NR 36/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

..

10.07.2019

ZARZĄDZENIE NR 35a/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2019 rok

..

01.07.2019

ZARZĄDZENIE NR 35/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszy referent w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie

..

01.07.2019

ZARZĄDZENIE NR 34/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie oraz wolne stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Nowy Kawęczyn

..

28.06.2019

ZARZĄDZENIE NR 33/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2019-2025

..

28.06.2019

ZARZĄDZENIE NR 32/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2019 rok

..

28.06.2019

ZARZĄDZENIE NR 31/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

..

24.06.2019

ZARZĄDZENIE NR 30/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2019 rok

..

12.06.2019

ZARZĄDZENIE NR 29/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie gminy Nowy Kawęczyn

..

14.06.2019

ZARZĄDZENIE NR 28/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2019 rok

..

14.06.2019

ZARZĄDZENIE NR 27/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

..

30.05.2019

ZARZĄDZENIE NR 26/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2019 rok

..

30.05.2019

ZARZĄDZENIE NR 25/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

..

30.05.2019

ZARZĄDZENIE NR 24/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2019 rok

..

30.05.2019

ZARZĄDZENIE NR 23/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2019/2020

...

30.05.2019

ZARZĄDZENIE NR 22/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Nowy Kawęczyn

...

06.05.2019

ZARZĄDZENIE NR 21/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2019 rok 

..

30.04.2019

ZARZĄDZENIE NR 20/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2019 rok

..

30.04.2019

ZARZĄDZENIE NR19/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

..

12.04.2019

ZARZĄDZENIE NR 18/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zatwierdzenia aneksu arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2018/2019 zatwierdzonych Zarządzeniem Nr 16/2018 Wójta Gminy Nowy Kawęczyn z dnia 29 maja 2018 r.

...

12.04.2019

ZARZĄDZENIE NR 17/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

...

09.04.2019

ZARZĄDZENIE NR 16/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie ustalenia terminu wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Marianów

...

28.03.2019

ZARZĄDZENIE NR 15/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na realizację zadania przez organizacje pożytku publicznego

...

28.03.2019

ZARZĄDZENIE NR 14/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2019 rok

...

06.03.2019

ZARZĄDZENIE NR 13/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania komisji przetargowej

...

01.03.2019

ZARZĄDZENIE NR 12/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zatwierdzenia aneksów arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2018/2019 zatwierdzonych Zarządzeniem Nr 16/2018 Wójta Gminy Nowy Kawęczyn z dnia 29 maja 2018 r.

...

28.02.2019

ZARZĄDZENIE NR 11/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2019 rok

...

01.02.2019

ZARZĄDZENIE NR 9/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2019 rok

...

01.02.2019

ZARZĄDZENIE NR 8/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

...

01.02.2019

ZARZĄDZENIE NR 7/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie ustalenia terminów wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

...

30.01.2019

ZARZĄDZENIE NR 6/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2019 rok

...

30.01.2019

ZARZĄDZENIE NR 5/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

...

25.01.2019

ZARZĄDZENIE NR 4/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2019 rok

...

25.01.2019

ZARZĄDZENIE NR 3/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zatwierdzenia aneksów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2018/2019 zatwierdzonych Zarządzeniem nr 16/2018 Wójta Gminy Nowy Kawęczyn z dnia 29 maja 2018 r.

...

25.01.2019

ZARZĄDZENIE NR 2/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Kawęczyn na rok szkolny 2019/2020

...

02.01.2019

ZARZĄDZENIE NR 1/2019

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie

...

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Pijanka
(2019-06-27 15:58:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylwia Pijanka
(2020-05-08 10:35:07)
 
 
liczba odwiedzin: 879370

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X