☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Nowy Kawęczyn

Wtorek 11.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia 2018 rok

Data

Opis

Pobierz dokument

31.12.2018

ZARZĄDZENIE NR 66/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2018 rok

.
31.12.2018

ZARZĄDZENIE NR 65/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

.
31.12.2018

ZARZĄDZENIE NR 64/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2018 rok

.
27.12.2018

ZARZĄDZENIE NR 63/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2018 rok

.
14.12.2018

ZARZĄDZENIE NR 62/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2018 rok

.
14.12.2018

ZARZĄDZENIE NR 61/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

.
03.12.2018

ZARZĄDZENIE NR 60/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania komisji przetargowej

.
03.12.2018

ZARZĄDZENIE NR 59/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania komisji przetargowej

.
03.12.2018

ZARZĄDZENIE NR 58/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2018 rok

.
30.11.2018

ZARZĄDZENIE NR 57/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

.
20.11.2018

ZARZĄDZENIE NR 56/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

.
20.11.2018

ZARZĄDZENIE NR 55/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Nowy Kawęczyn

.
19.11.2018

ZARZĄDZENIE NR 54/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2018 rok

.
19.11.2018

ZARZĄDZENIE NR 53/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

.
30.10.2018

ZARZĄDZENIE NR 52/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2018 rok

.
30.10.2018

ZARZĄDZENIE NR 51/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

.
29.10.2018

ZARZĄDZENIE NR 50/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i Zespołu Spisowego

.
28.10.2018

ZARZĄDZENIE NR 49/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2018 rok

.
28.10.2018

ZARZĄDZENIE NR 48/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

.
17.10.2018

ZARZĄDZENIE NR 47/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2018 rok

.
17.10.2018

ZARZĄDZENIE NR 46/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

.
12.10.2018

ZARZĄDZENIE NR 45/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zatwierdzenia aneksów arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2018/2019 zatwierdzonych Zarządzeniem Nr 16/2018 Wójta Gminy Nowy Kawęczyn z dnia 29 maja 2018 r.

.
12.10.2018

ZARZĄDZENIE NR 44/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2018 rok

.
28.09.2018

ZARZĄDZENIE NR 43/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2018 rok

.
28.09.2018

ZARZĄDZENIE NR 42/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

.
28.09.2018

ZARZĄDZENIE NR 41/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania komisji przetargowej

.
28.09.2018

ZARZĄDZENIE NR 40/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2018 rok

...
28.09.2018

ZARZĄDZENIE NR 39/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zatwierdzenia aneksów arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2018/2019 zatwierdzonych Zarządzeniem Nr 16/2018 Wójta Gminy Nowy Kawęczyn z dnia 29 maja 2018 r.

...
14.09.2018

ZARZĄDZENIE NR 38/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2018 rok

...
14.09.2018

ZARZĄDZENIE NR 37/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

...
11.09.2018

ZARZĄDZENIE NR 36/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2018 rok

...
30.08.2018

ZARZĄDZENIE NR 35/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2018 rok

...
30.08.2018

ZARZĄDZENIE NR 34/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

...
29.08.2018

ZARZĄDZENIE NR 33/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2018 rok

...
16.08.2018

ZARZĄDZENIE NR 32/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2018 rok

...
16.08.2018

ZARZĄDZENIE NR 31/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

...
16.07.2018

ZARZĄDZENIE NR 30/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania rzeczoznawców

...
16.07.2018

ZARZĄDZENIE NR 29/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania komisji przetargowej

...
09.07.2018

ZARZĄDZENIE NR 28/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2018 rok

...
09.07.2018

ZARZĄDZENIE NR 27/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

...
28.06.2018

ZARZĄDZENIE NR 25/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie
...
28.06.2018

ZARZĄDZENIE NR 24/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych oraz Procedury Bezpieczeństwa Fizycznego Danych Osobowych i Poufności w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie

..
28.06.2018

ZARZĄDZENIE NR 23/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Nowy Kawęczyn: Gminnym Zespole do Spraw Oświaty, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i Gminnej Bibliotece Publicznej

...
28.06.2018

ZARZĄDZENIE NR 22/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie wprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy, Gminnym Zespole do Spraw Oświaty, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Gminnej Bibliotece Publicznej

...

28.06.2018

ZARZĄDZENIE NR 21/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

,,,
28.06.2018

ZARZĄDZENIE NR 20/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2018 rok

,,,
25.06.2018

ZARZĄDZENIE NR 19/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2018 rok

,,,
01.06.2018

ZARZĄDZENIE NR 18/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

,,,
01.06.2018

ZARZĄDZENIE NR 17/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

uchylające Zarządzenie Nr 6/2008 w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego

,,,
29.05.2018

ZARZĄDZENIE NR 16/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2018/2019

,,,
24.05.2018

ZARZĄDZENIE NR 15/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2018 rok

,,,
24.05.2018

ZARZĄDZENIE NR 14/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

,,,

22.05.2018

ZARZĄDZENIE NR 13/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2018 rok

,,,
26.04.2018

ZARZĄDZENIE NR 12/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2018 rok

,,,
26.04.2018

ZARZĄDZENIE NR 11/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

,,,
19.04.2018

ZARZĄDZENIE NR 10/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

,,,
18.04.2018

ZARZĄDZENIE NR 9/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2018 rok

,,,
18.04.2018

ZARZĄDZENIE NR 8/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

,,,
29.03.2018

ZARZĄDZENIE NR 7/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2018 rok

,,,
05.03.2018

ZARZĄDZENIE NR 6/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na realizację

,,,
02.03.2018

ZARZĄDZENIE NR 5/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania komisji przetargowej

,,,
26.02.2018

ZARZĄDZENIE NR 4/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2018 rok

,,,
26.02.2018

ZARZĄDZENIE NR 3/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

,,,
31.01.2018

ZARZĄDZENIE NR 2/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Kawęczyn na rok szkolny 2018/2019

,,,
29.01.2018

ZARZĄDZENIE NR 1/2018

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2018 rok

,,,

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Katarzyna Sawicka
(2018-04-19 12:20:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylwia Pijanka
(2020-05-15 12:41:57)
 
 
liczba odwiedzin: 879362

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X