☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Nowy Kawęczyn

Środa 26.02.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Data Opis Pobierz dokument
27.12.2018
Uchwała Nr III/25/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2018 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2025
pobierz
27.12.2018
Uchwała Nr III/24/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
pobierz
27.12.2018
Uchwała Nr III/23/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt
pobierz
27.12.2018
Uchwała Nr III/22/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia opłaty za wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Nowy Kawęczyn zestawem asenizacyjnym stanowiącym własność Gminy Nowy Kawęczyn
pobierz
27.12.2018
Uchwała Nr III/21/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Gminę Nowy Kawęczyn na terenie Gminy Nowy Kawęczyn
pobierz
03.12.2018
Uchwała Nr III/20/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 3 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
pobierz
03.12.2018
Uchwała Nr II/19/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 3 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym
pobierz
03.12.2018
Uchwała Nr II/18/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 3 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet sołtysom
pobierz
03.12.2018
Uchwała Nr II/17/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 3 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2018 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2025
pobierz
03.12.2018
Uchwała Nr II/16/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 3 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
pobierz
03.12.2018
Uchwała Nr II/15/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 3 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
pobierz
03.12.2018
Uchwała Nr II/14/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 3 grudnia 2018 r.
w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
pobierz
03.12.2018
Uchwała Nr II/13/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 3 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Nowy Kawęczyn
pobierz
03.12.2018
Uchwała Nr II/12/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 3 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Kawęczyn
pobierz
03.12.2018
Uchwała Nr II/11/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 3 grudnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy
pobierz
03.12.2018
Uchwała Nr II/10/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 3 grudnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Gminy
pobierz
03.12.2018
Uchwała Nr II/9/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 3 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy
pobierz
03.12.2018
Uchwała Nr II/8/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 3 grudnia 2018 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczania podatku rolnego w 2019 r.
pobierz
20.11.2018
Uchwała Nr I/7/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie określenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy
pobierz
20.11.2018
Uchwała Nr I/6/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
pobierz
20.11.2018
Uchwała Nr I/5/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie określenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
pobierz
20.11.2018
Uchwała Nr I/4/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
pobierz
20.11.2018
Uchwała Nr I/3/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie określenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
pobierz
20.11.2018
Uchwała Nr I/2/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
pobierz
20.11.2018
Uchwała Nr I/1/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy
pobierz
 
12.10.2018
Uchwała Nr XXXIX/209/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 12 października 2018 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczy na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2025
pobierz
12.10.2018
Uchwała Nr XXXIX/208/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 12 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
pobierz
12.10.2018
Uchwała Nr XXXIX/207/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 12 października 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Nowy Kawęczyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
pobierz
12.10.2018
Uchwała Nr XXXIX/206/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 12 października 2018 r.
w sprawie „Oceny aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Kawęczyn”,
pobierz
28.09.2018
Uchwała Nr XXXVIII/205/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczy na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2025
pobierz
28.09.2018
Uchwała Nr XXXVIII/204/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
pobierz
11.09.2018
Uchwała Nr XXXVII/203/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczy na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2025
pobierz
11.09.2018
Uchwała Nr XXXVII/202/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
pobierz
11.09.2018
Uchwała Nr XXXVII/201/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
pobierz
11.09.2018
Uchwała Nr XXXVII/200/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowy Kawęczyn
pobierz
11.09.2018
Uchwała Nr XXXVII/199/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Kawęczyn
pobierz
29.08.2018
Uchwała Nr XXXVI/198/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczy na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2025
pobierz
29.08.2018
Uchwała Nr XXXVI/197/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
pobierz
29.08.2018
Uchwała Nr XXXVI/196/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Nowy Kawęczyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

pobierz
29.08.2018
Uchwała Nr XXXVI/195/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie ustalenia na terenie gminy Nowy Kawęczyn maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

pobierz
25.06.2018
Uchwała Nr XXXV/194/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczy na lata 2018-2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2021
pobierz
25.06.2018
Uchwała Nr XXXV/193/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
pobierz
25.06.2018
Uchwała Nr XXXV/192/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
pobierz
25.06.2018
Uchwała Nr XXXV/191/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
pobierz
25.06.2018
Uchwała Nr XXXV/190/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok
pobierz
22.05.2018
Uchwała Nr XXXIV/189/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczy na lata 2018-2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2021
pobierz
22.05.2018
Uchwała Nr XXXIV/188/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
pobierz
22.05.2018
Uchwała Nr XXXIV/187/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
pobierz
22.05.2018
Uchwała Nr XXXIV/186/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego
pobierz
22.05.2018
Uchwała Nr XXXIV/185/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Kawęczyn obejmującego obszar we wsi Zglinna Mała
pobierz
22.05.2018
Uchwała Nr XXXIV/184/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 22 maja 2018 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/148/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
pobierz
29.03.2018
Uchwała Nr XXXIII/183/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczy na lata 2018-2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2021
pobierz
29.03.2018
Uchwała Nr XXXIII/182/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
pobierz
29.03.2018
Uchwała Nr XXXIII/181/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Kawęczyn w 2018 roku
pobierz
29.03.2018
Uchwała Nr XXXIII/180/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku
pobierz
29.03.2018
Uchwała Nr XXXIII/179/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Nowy Kawęczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
pobierz
29.03.2018
Uchwała Nr XXXIII/178/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Nowy Kawęczyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

pobierz
29.01.2018
Uchwała Nr XXXII/177/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Nowy Kawęczyn oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
pobierz
29.01.2018
Uchwała Nr XXXII/176/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego
pobierz
29.01.2018
Uchwała Nr XXXII/175/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego
pobierz
29.01.2018
Uchwała Nr XXXII/174/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2018-2025
pobierz
29.01.2018
Uchwała Nr XXXII/173/2018
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.
pobierz

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Katarzyna Sawicka
(2018-02-28 13:44:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sawicka
(2019-07-16 10:44:36)
 
 
ilość odwiedzin: 805273

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X