☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Nowy Kawęczyn

Wtorek 11.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia 2017

Data Opis Pobierz dokument
29.12.2017

ZARZĄDZENIE NR 66/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

..
29.12.2017

ZARZĄDZENIE NR 65/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Nowy Kawęczyn

...
29.12.2017

ZARZĄDZENIE NR 64/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

...
29.12.2017

ZARZĄDZENIE NR 63/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszy referent w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Rolnictwa, i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie 

.
28.12.2017

ZARZĄDZENIE NR 62/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn

..
28.12.2017

ZARZĄDZENIE NR 61/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2017 rok

.
22.12.2017

ZARZĄDZENIE NR 60/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

.
19.12.2017

ZARZĄDZENIE NR 59/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2017 rok

.
19.12.2017

ZARZĄDZENIE NR 58/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

.
15.12.2017

ZARZĄDZENIE NR 57/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie

..

05.12.2017

ZARZĄDZENIE NR 56/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego i przeprowadzenia uzgodnień na zbycie nieruchomości w formie bezprzetargowej

..
05.12.2017

ZARZĄDZENIE NR 55/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania komisji przetargowej

.
05.12.2017

ZARZĄDZENIE NR 54/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania komisji przetargowej

.
01.12.2017

ZARZĄDZENIE NR 53/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2017 rok

.
01.12.2017

ZARZĄDZENIE NR 52/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

.
16.11.2017

ZARZĄDZENIE NR 51/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i Zespołu Spisowego

.
16.11.2017

ZARZĄDZENIE NR 50/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania stałej Komisji ds. weryfikacji i likwidacji składników majątkowych

.
09.11.2017

ZARZĄDZENIE NR 48/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2017 rok

.
30.10.2017

ZARZĄDZENIE NR 47/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający 11 listopada 2017 r.

.
26.10.2018

ZARZĄDZENIE NR 46/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2017 rok

.
26.10.2017

ZARZĄDZENIE NR 45/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

.
19.10.2017

ZARZĄDZENIE NR 44/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zatwierdzenia aneksów arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2017/2018 zatwierdzonych Zarządzeniem Nr 21/2017 Wójta Gminy Nowy Kawęczyn z dnia 29 maja 2017 r.

.

19.10.2017

ZARZĄDZENIE NR 43/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

..
19.10.2017

ZARZĄDZENIE NR 42/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie Gminy Nowy Kawęczyn

.
16.10.2018

ZARZĄDZENIE NR 41/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2017 rok

.
16.10.2017

ZARZĄDZENIE NR 40/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

.
29.09.2017

ZARZĄDZENIE NR 39/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2017 rok

.
31.08.2017

ZARZĄDZENIE NR 38/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2017 rok

.
28.08.2017

ZARZĄDZENIE NR 37/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powierzenia stanowiska  Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Strzybodze

.
16.08.2017

ZARZĄDZENIE NR 36/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Strzybodze

.
16.08.2017

ZARZĄDZENIE NR 35/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2017 rok

.
25.07.2017

ZARZĄDZENIE NR 34/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

.
25.07.2017

ZARZĄDZENIE NR 33/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2017 rok

.
25.07.2017

ZARZĄDZENIE NR 32/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

.
25.07.2017

ZARZĄDZENIE NR 31/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Strzybodze

.
17.07.2017

ZARZĄDZENIE NR 30/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

.
17.07.2017

ZARZĄDZENIE NR 29/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Strzybodze

.
29.06.2017

ZARZĄDZENIE NR 27/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie na 2017 rok

.
08.06.2017

ZARZĄDZENIE NR 26/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie

.
08.06.2017

ZARZĄDZENIE NR 25/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gimnazjum im. Józefa Wybickiego w Strzybodze

.
31.05.2017

ZARZĄDZENIE NR 24/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania komisji przetargowej

.
31.05.2017

ZARZĄDZENIE NR 23/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2017 rok

.
31.05.2017

ZARZĄDZENIE NR 22/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

.
29.05.2017

ZARZĄDZENIE NR 21/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2017/2018

.
22.05.2017

ZARZĄDZENIE NR 20/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Trzciannie zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności

.
16.05.2017

ZARZĄDZENIE NR 19/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania komisji przetargowej

.
16.05.2017

ZARZĄDZENIE NR 18/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

.
27.04.2017

ZARZĄDZENIE NR 17/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2017 rok

.
27.04.2017

ZARZĄDZENIE NR 16/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

.
31.03.2017

ZARZĄDZENIE NR 15/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania komisji przetargowej

.
30.03.2017

ZARZĄDZENIE NR 14/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2017 rok

.
30.03.2017

ZARZĄDZENIE NR 13/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

.
23.03.2017

ZARZĄDZENIE NR 12/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2017 rok

.
27.02.2017

ZARZĄDZENIE NR 11/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na realizację zadania przez organizacje pożytku publicznego

.
27.02.2017

ZARZĄDZENIE NR 10/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2017 rok

.
27.02.2017

ZARZĄDZENIE NR 9/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

.
20.02.2017

ZARZĄDZENIE NR 8/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2017 rok

.
20.02.2017

ZARZĄDZENIE NR 7/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

.
20.02.2017

ZARZĄDZENIE NR 6/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie

.
06.02.2017

ZARZĄDZENIE NR 5/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania komisji przetargowej

.
06.02.2017

ZARZĄDZENIE NR 4/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Radca prawny w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie

.
31.01.2017

ZARZĄDZENIE NR 3/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie planu finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2017 rok

.
31.01.2017

ZARZĄDZENIE NR 2/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2017 rok

.
31.01.2017

ZARZĄDZENIE NR 1/2017

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Pijanka
(2017-05-29 13:29:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylwia Pijanka
(2020-05-15 12:37:18)
 
 
liczba odwiedzin: 879355

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X