☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Nowy Kawęczyn

Środa 26.02.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Data Opis Pobierz dokument
28.12.2017
Uchwała Nr XXXI/172/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2017-2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2023
pobierz
28.12.2017
Uchwała Nr XXXI/171/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
pobierz
28.12.2017
Uchwała Nr XXXI/170/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Strzybodze
pobierzpobierz
28.12.2017
Uchwała Nr XXXI/169/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji mieszkaniowej do opiniowania wniosków o najem lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowy Kawęczyn
pobierz
28.12.2017
Uchwała Nr XXXI/168/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
pobierz
28.12.2017
Uchwała Nr XXXI/167/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
pobierz
28.12.2017
Uchwała Nr XXXI/166/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady
pobierz
28.12.2017
Uchwała Nr XXXI/165/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy
pobierz
9.11.2017
Uchwała Nr XXX/164/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 9 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2017-2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2023
pobierz
9.11.2017
Uchwała Nr XXX/163/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 9 listopada 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
pobierz
9.11.2017
Uchwała Nr XXX/162/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 9 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Kawęczyn
pobierzpobierz
9.11.2017
Uchwała Nr XXX/161/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 9 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej im. Armii Krajowej w Trzciannie w ośmioletnią Szkołę Podstawową
im. Armii Krajowej w Trzciannie
pobierz
9.11.2017
Uchwała Nr XXX/160/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 9 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Antoniego Grabowskiego w Nowym Dworze w ośmioletnią
Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Antoniego Grabowskiego w Nowym Dworze
pobierz
9.11.2017
Uchwała Nr XXX/159/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 9 listopada 2017 r.
w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2017-2022" oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
pobierz
9.11.2017
Uchwała Nr XXX/158/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 9 listopada 2017 r.
w sprawie powołania Komisji mieszkaniowej do opiniowania wniosków o najem lokali
mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowy Kawęczyn
pobierz
9.11.2017
Uchwała Nr XXX/157/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 9 listopada 2017 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy
pobierz
9.11.2017
Uchwała Nr XXX/156/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 9 listopada 2017 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego w 2018 r.
pobierz
29.09.2017
Uchwała Nr XXVIII/155/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2017-2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2023
pobierz
29.09.2017
Uchwała Nr XXVIII/154/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
pobierz
31.08.2017
Uchwała Nr XXVIII/153/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na 2018 rok na realizację projektu inwestycyjnego
pobierz
31.08.2017
Uchwała Nr XXVIII/152/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
pobierz
31.08.2017
Uchwała Nr XXVIII/151/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2017-2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2023
pobierz
31.08.2017
Uchwała Nr XXVIII/150/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody 1 sztuki drzewa znajdującego się na terenie Gminy Nowy Kawęczyn
pobierz
31.08.2017
Uchwała Nr XXVIII/149/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie określenia przeznaczenia mienia gimnazjum przekształconego w szkołę podstawową
pobierz
31.08.2017
Uchwała Nr XXVIII/148/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
pobierz
31.08.2017
Uchwała Nr XXVIII/147/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Kawęczyn obejmującego obszary we wsiach Kolonia Starorawska i Nowy Dwór Parcela
pobierz
29.06.2017
Uchwała Nr XXVII/146/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
pobierz
29.06.2017
Uchwała Nr XXVII/145/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
pobierz
29.06.2017
Uchwała Nr XXVII/144/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2023
pobierz
29.06.2017
Uchwała Nr XXVII/143/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Kawęczyn obejmującego obszar we wsi Nowy Dwór Parcela
pobierz
29.06.2017
Uchwała Nr XXVII/142/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Kawęczyn obejmującego obszar we wsi Nowy Dwór Parcela
pobierz
29.06.2017
Uchwała Nr XXVII/141/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Nowy Kawęczyn na lata 2017-2023 
pobierzpobierz
29.06.2017
Uchwała Nr XXVII/140/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie  ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Kawęczyn 
pobierz
29.06.2017
Uchwała Nr XXVII/139/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
pobierz
29.06.2017
Uchwała Nr XXVII/138/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
pobierz
29.06.2017
Uchwała Nr XXVII/137/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
pobierz
29.06.2017
Uchwała Nr XXVII/136/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
pobierz
23.03.2017
Uchwała Nr XXVI/135/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
pobierz
23.03.2017
Uchwała Nr XXVI/134/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2023
pobierz
23.03.2017
Uchwała Nr XXVI/133/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Nowy Kawęczyn zaliczonych do sektora finansów publicznych
pobierz
23.03.2017
Uchwała Nr XXVI/132/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Kawęczyn
pobierz
23.03.2017
Uchwała Nr XXVI/131/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
pobierz
23.03.2017
Uchwała Nr XXVI/130/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Kawęczyn
pobierz
23.03.2017
Uchwała Nr XXVI/129/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Kawęczyn
pobierz
23.03.2017
Uchwała Nr XXVI/128/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nowy Kawęczyn
pobierz
23.03.2017
Uchwała Nr XXVI/127/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku
pobierz
23.03.2017
Uchwała Nr XXVI/126/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2016 -2020
pobierzpobierz
23.03.2017
Uchwała Nr XXVI/125/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nowy Kawęczyn
pobierz
23.03.2017
Uchwała Nr XXVI/124/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Kawęczyn obejmującego obszar we wsi Nowy Dwór Parcela
pobierz
23.03.2017
Uchwała Nr XXVI/123/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Kawęczyn w 2017 roku
pobierz
31.01.2017
Uchwała Nr XXV/122/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
pobierz
31.01.2017
Uchwała Nr XXV/121/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego
pobierz
31.01.2017
Uchwała Nr XXV/120/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
pobierz
31.01.2017
Uchwała Nr XXV/119/2017
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2017-2023
pobierz

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Katarzyna Sawicka
(2017-02-21 11:58:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sawicka
(2018-01-30 13:27:59)
 
 
ilość odwiedzin: 805268

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X