☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Nowy Kawęczyn

Niedziela 23.02.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Data Opis Pobierz dokument
21.12.2016
Uchwała Nr XXIV/118/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
pobierz
21.12.2016
Uchwała Nr XXIV/117/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata
2016 - 2019 wraz z prognozą długu na lata 2016-2022
pobierz
21.12.2016
Uchwała Nr XXIV/116/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2017-2019 w Gminie Nowy Kawęczyn
pobierz
21.12.2016
Uchwała Nr XXIV/115/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2017
pobierz
21.12.2016
Uchwała Nr XXIV/114/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami
pozarządowymi na rok 2017
pobierz
21.12.2016
Uchwała Nr XXIV/113/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
pobierz
21.12.2016
Uchwała Nr XXIV/112/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy
pobierz
21.12.2016
Uchwała Nr XXIV/111/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady
pobierz
04.11.2016
Uchwała Nr XXIII/110/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 4 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
pobierz
04.11.2016
Uchwała Nr XXIII/109/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 4 listopada 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Kawęczyn obejmującego obszar we wsi
Nowy Dwór Parcela
pobierz
04.11.2016
Uchwała Nr XXIII/108/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 4 listopada 2016 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy
pobierz
04.11.2016
Uchwała Nr XXIII/107/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 4 listopada 2016 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczania podatku rolnego w 2017 r.
pobierz
29.09.2016
Uchwała Nr XXII/106/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 29 września 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowy Kawęczyn
pobierz
29.09.2016
Uchwała Nr XXII/105/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
pobierz
29.09.2016
Uchwała Nr XXII/104/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2020
pobierz
29.09.2016
Uchwała Nr XXII/103/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia gody na nabycie nieruchomości
pobierz
29.09.2016
Uchwała Nr XXII/102/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowy Kawęczyn za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
pobierz
25.08.2016
Uchwała Nr XXI/101/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 25 sierpnia 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego
pobierz
25.08.2016
Uchwała Nr XXI/100/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 25 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
pobierz
25.08.2016
Uchwała Nr XXI/99/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 25 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2020
pobierz
25.08.2016
Uchwała Nr XXI/98/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 25 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
pobierz
25.07.2016
Uchwała Nr XX/97/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 25 lipca 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego
pobierz
25.07.2016
Uchwała Nr XX/96/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 25 lipca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
pobierz
25.07.2016
Uchwała Nr XX/95/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 25 lipca 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2020
pobierz
25.07.2016
Uchwała Nr XX/94/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 25 lipca 2016 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty
pobierz
25.07.2016
Uchwała Nr XX/93/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 25 lipca 2016 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
pobierz
07.07.2016
Uchwała Nr XIX/92/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 7 lipca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
pobierz
07.07.2016
Uchwała Nr XIX/91/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 7 lipca 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2020
pobierz
07.07.2016
Uchwała Nr XIX/90/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 7 lipca 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Kawęczyn obejmującego obszar we wsi Kolonia Starorawska Nowy Dwór-Parcela
pobierz
07.07.2016
Uchwała Nr XIX/89/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 7 lipca 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Kawęczyn obejmującego obszar we wsi Nowy Dwór-Parcela
pobierz
07.07.2016
Uchwała Nr XIX/88/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 7 lipca 2016 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Kawęczyn
pobierz
07.07.2016
Uchwała Nr XIX/87/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 7 lipca 2016 r.
w sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2016-2032"
..
17.06.2016
Uchwała Nr XVIII/86/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 17 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
pobierz
17.06.2016
Uchwała Nr XVIII/85/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 17 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2016 - 2019 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2020
pobierz
17.06.2016
Uchwała Nr XVIII/84/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 17 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości, trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pobierz
17.06.2016
Uchwała Nr XVIII/83/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 17 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty
pobierz
17.06.2016
Uchwała Nr XVIII/82/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 17 czerwca 2016 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
pobierz
17.06.2016
Uchwała Nr XVIII/81/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 17 czerwca 2016 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie gminy Nowy Kawęczyn
pobierz
17.06.2016
Uchwała Nr XVIII/80/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 17 czerwca 2016 r.
w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego - logo Gminy Nowy Kawęczyn oraz zasad jego używania i wykorzystywania
pobierz
17.06.2016
Uchwała Nr XVIII/79/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 17 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok
pobierz
17.06.2016
Uchwała Nr XVIII/78/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 17 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok
pobierz
04.05.2016
Uchwała Nr XVII/77/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 4 maja 2016 r.
zmieniająca uchwalę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Kawęczynie
pobierz
04.05.2016
Uchwała Nr XVII/76/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 4 maja 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
pobierz
04.05.2016
Uchwała Nr XVII/75/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 4 maja 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2016-2019
pobierz
31.03.2016
Uchwała Nr XVI/74/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nowy Kawęczyn
pobierz
31.03.2016
Uchwała Nr XVI/73/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 31 marca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy
pobierz
31.03.2016
Uchwała Nr XVI/72/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku
pobierz
31.03.2016
Uchwała Nr XVI/71/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Kawęczyn w 2016 roku
pobierz
31.03.2016
Uchwała Nr XVI/70/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
pobierz
31.03.2016
Uchwała Nr XVI/69/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie ustalenia
kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Nowy Kawęczyn
pobierz
28.01.2016
Uchwała Nr XV/68/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

pobierz
28.01.2016
Uchwała Nr XV/67/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego

pobierz
28.01.2016
Uchwała Nr XV/66/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn 

na lata 2016-2019

pobierz
28.01.2016
Uchwała Nr XV/65/2016
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok

pobierz

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ilona Osówniak
(2016-02-12 11:43:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sawicka
(2017-02-02 14:00:30)
 
 
ilość odwiedzin: 804401

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X