☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Nowy Kawęczyn

Wtorek 11.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Data

Opis

Pobierz dokument

30.12.2016

ZARZĄDZENIE NR 71/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Nowy Kawęczyn i jej jednostkach podległych

,,,
30.12.2016

ZARZĄDZENIE NR 70/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2016 rok

,,,
30.12.2016

ZARZĄDZENIE NR 69/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

,,,
21.12.2016

ZARZĄDZENIE NR 68/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2016 rok

,,,
21.12.2016

ZARZĄDZENIE NR 67/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

,,,
21.12.2016

ZARZĄDZENIE NR 66/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2016 rok

,,,
09.12.2016

ZARZĄDZENIE NR 65/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2016 rok

,,,
09.12.2016

ZARZĄDZENIE NR 64/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

,,,
30.11.2016

ZARZĄDZENIE NR 63/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania komisji przetargowej

,,,
30.11.2016

ZARZĄDZENIE NR 62/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania komisji przetargowej

,,,
24.11.2016

ZARZĄDZENIE NR 61/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2016 rok

,,,
24.11.2016

ZARZĄDZENIE NR 60/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

,,,
17.11.2016

ZARZĄDZENIE NR 59/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2016 rok

,,,
17.11.2016

ZARZĄDZENIE NR 58/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

,,,
08.11.2016

ZARZĄDZENIE NR 57/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2016 rok

,,,
08.11.2016

ZARZĄDZENIE NR 56/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

,,,
28.10.2016

ZARZĄDZENIE NR 55/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie  zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2016 rok

,,,
28.10.2016

ZARZĄDZENIE NR 54/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

,,,
26.10.2016

ZARZĄDZENIE NR 53/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Zespołu Spisowego

,,,
24.10.2016

ZARZĄDZENIE NR 52/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie  zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2016 rok

,,,
24.10.2016

ZARZĄDZENIE NR 51/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

,,,
30.09.2016

ZARZĄDZENIE NR 50/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie  zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2016 rok

,,,
30.09.2016

ZARZĄDZENIE NR 49/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

,,,
29.09.2016

ZARZĄDZENIE NR 48/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie  zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2016 rok

,,,
27.09.2016

ZARZĄDZENIE NR 47/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie przeprowadzenia czynności zdawczo-odbiorczych lokalu mieszkalnego

,,,
20.09.2016

ZARZĄDZENIE NR 46a/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie  zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2016 rok

,,,
20.09.2016

ZARZĄDZENIE NR 46/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

,,,
31.08.2016

ZARZĄDZENIE NR 45/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gimnazjum im. Józefa Wybickiego w Strzybodze

,,,
25.08.2016

ZARZĄDZENIE NR 44/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie  zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2016 rok

,,,
23.08.2016

ZARZĄDZENIE NR 43/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie  zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2016 rok

,,,
23.08.2016

ZARZĄDZENIE NR 42/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

,,,
22.08.2016

ZARZĄDZENIE NR 41/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie ustalenia terminy składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017

,,,
26.07.2016

ZARZĄDZENIE NR 40/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania komisji przetargowej

,,,
25.07.2016

ZARZĄDZENIE NR 39/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie  zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2016 rok

,,,
07.07.2016

ZARZĄDZENIE NR 38/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie  zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2016 rok

,,,
07.07.2016

ZARZĄDZENIE NR 37/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej

,,,
04.07.2016

ZARZĄDZENIE NR 36/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie przeprowadzenia czynności zdawczo-odbiorczych lokalu mieszkalnego

,,,
30.06.2016

ZARZĄDZENIE NR 35/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2020

,,,
30.06.2016

ZARZĄDZENIE NR 34/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie  zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2016 rok

,,,
30.06.2016

ZARZĄDZENIE NR 33/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

,,,
20.06.2016

ZARZĄDZENIE NR 32/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania komisji przetargowej

,,,
20.06.2016

ZARZĄDZENIE NR 31/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie  zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2016 rok

,,,
20.06.2016

ZARZĄDZENIE NR 30/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

,,,
17.06.2016

ZARZĄDZENIE NR 29/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie  zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2016 rok

,,,
16.06.2016

ZARZĄDZENIE NR 28/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie

,,,
15.06.2016

ZARZĄDZENIE NR 27/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego i przeprowadzenia uzgodnień na zbycie nieruchomości w formie bezprzetargowej

,,,
31.05.2016

ZARZĄDZENIE NR 26/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2016 rok

,,,
31.05.2016

ZARZĄDZENIE NR 25/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

,,,
23.05.2016

ZARZĄDZENIE NR 24/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2016/2017

,,,
12.05.2016

ZARZĄDZENIE NR 23/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2016 rok

,,,
12.05.2016

ZARZĄDZENIE NR 22/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

,,,
12.05.2016

ZARZĄDZENIE NR 21/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2016-2019

,,,
04.05.2016

ZARZĄDZENIE NR 20/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2016 rok

,,,
29.04.2016

ZARZĄDZENIE NR 19/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2016 rok

,,,
29.04.2016

ZARZĄDZENIE NR 18/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

,,,
20.04.2016

ZARZĄDZENIE NR 17a/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2016 rok

,,,
20.04.2016

ZARZĄDZENIE NR 17/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

,,,
18.04.2016

ZARZĄDZENIE NR 16/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2016 rok

,,,
18.04.2016

ZARZĄDZENIE NR 15/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

,,,
05.04.2016

ZARZĄDZENIE NR 14/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2016 rok

,,,
05.04.2016

ZARZĄDZENIE NR 13/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

,,,
31.03.2016

ZARZĄDZENIE NR 12/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2016 rok

,,,
31.03.2016

ZARZĄDZENIE NR 11/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

,,,
04.03.2016

ZARZĄDZENIE NR 10/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2016 rok

pobierz
04.03.2016

ZARZĄDZENIE NR 9/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

,,,
24.02.2016

ZARZĄDZENIE NR 8/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie wyznaczenia jednostki do realizacji zadań w zakresie świadczenia wychowawczego

,,,
08.02.2016

ZARZĄDZENIE NR 7/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie

,,,
08.02.2016

ZARZĄDZENIE NR 6/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Nowy Kawęczyn

,,,,,,,,,
04.02.2016

ZARZĄDZENIE NR 5/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na realizację zadania przez organizacje pożytku publicznego

,,,
04.02.2016

ZARZĄDZENIE NR 4/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2016 rok

,,,
04.02.2016

ZARZĄDZENIE NR 3/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

,,,
29.01.2016

ZARZĄDZENIE NR 2/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2016 rok

,,,
04.01.2016

ZARZĄDZENIE NR 1/2016

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz Administratora systemu teleinformatycznego w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie

,,,

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ilona Osówniak
(2016-01-13 10:27:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylwia Pijanka
(2017-05-24 12:56:16)
 
 
liczba odwiedzin: 879389

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X