☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Nowy Kawęczyn

Wtorek 11.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia 2015

Data

Opis

Pobierz dokument

31.12.2015

ZARZĄDZENIE NR 82/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2014-2019

,,,
21.12.2015

ZARZĄDZENIE NR 81/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2015 rok

,,,
21.12.2015

ZARZĄDZENIE NR 80/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

,,,
16.12.2015

ZARZĄDZENIE NR 79/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2015 rok

,,,
01.12.2015

ZARZĄDZENIE NR 78/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2015 rok

,,,
01.12.2015

ZARZĄDZENIE NR 77/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

,,,
27.11.2015

ZARZĄDZENIE NR 76/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania komisji przetargowej

,,,
20.11.2015

ZARZĄDZENIE NR 75/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie przeprowadzenia czynności

zdawczo-odbiorczych lokalu mieszkalnego

,,,
20.11.2015

ZARZĄDZENIE NR 74/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania komisji przetargowej

,,,
21.11.2015

ZARZĄDZENIE NR 73/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołu spisowego

,,,
21.11.2015

ZARZĄDZENIE NR 72/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania stałej komisji ds. weryfikacji i likwidacji składników majątkowych

,,,
20.11.2015

ZARZĄDZENIE NR 71/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie oraz jednostkach organizacyjnych

,,,
20.11.2015

ZARZĄDZENIE NR 70/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święta przypadające w sobotę

,,,
19.11.2015

ZARZĄDZENIE NR 69/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2015 rok

,,,
19.11.2015

ZARZĄDZENIE NR 68/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

,,,
09.11.2015

ZARZĄDZENIE NR 67/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2015 rok

,,,
05.11.2015

ZARZĄDZENIE NR 66/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2015 rok

,,,
05.11.2015

ZARZĄDZENIE NR 65/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

,,,
03.11.2015

ZARZĄDZENIE NR 64/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania komisji przetargowej

,,,
03.11.2015

ZARZĄDZENIE NR 63/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania komisji przetargowej

,,,
23.10.2015

ZARZĄDZENIE NR 62/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2015 rok

,,,
23.10.2015

ZARZĄDZENIE NR 61/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

,,,
05.10.2015

ZARZĄDZENIE NR 60/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 
,,,
30.09.2015

ZARZĄDZENIE NR 59/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2015 rok

,,,
30.09.2015

ZARZĄDZENIE NR 58/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

,,,
15.09.2015

ZARZĄDZENIE NR 57/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 
,,,
15.09.2015

ZARZĄDZENIE NR 56/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Nowy Kawęczyn miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 
,,,
10.09.2015

ZARZĄDZENIE NR 55/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2015 rok

,,,
31.08.2015

ZARZĄDZENIE NR 54/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2015 rok

,,,
31.08.2015

ZARZĄDZENIE NR 53/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

,,,
31.08.2015

ZARZĄDZENIE NR 52/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie przeprowadzenia czynności

zdawczo-odbiorczych lokalu mieszkalnego

,,,
17.08.2015

ZARZĄDZENIE NR 51/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2015 rok

,,,
17.08.2015

ZARZĄDZENIE NR 50/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

zmieniające zarządzenie w przyjętych zasadach (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Nowy
Kawęczyn i podległych jednostek budżetowych
 
,,,
17.08.2015

ZARZĄDZENIE NR 49/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
 
,,,
17.08.2015

ZARZĄDZENIE NR 48/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku 2015
 
,,,
17.08.2015

ZARZĄDZENIE NR 47/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień
6 września 2015 r.
 
,,,
11.08.2015

ZARZĄDZENIE NR 46/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na
terenie gminy Nowy Kawęczyn
 
,,,
05.08.2015

ZARZĄDZENIE NR 45/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

,,,
05.08.2015

ZARZĄDZENIE NR 44/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 
,,,
28.07.2015

ZARZĄDZENIE NR 43/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie przeprowadzenia czynności  

zdawczo - odbiorczych lokalu mieszkalnego

,,,
28.07.2015

ZARZĄDZENIE NR 42/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Nowy Kawęczyn miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i materiałów informacyjnych podmiotów uprawnionych w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
 
,,,
28.07.2015

ZARZĄDZENIE NR 41/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2015 rok

,,,
22.07.2015

ZARZĄDZENIE NR 40/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2015 rok

,,,
22.07.2015

ZARZĄDZENIE NR 39/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

,,,
01.07.2015

ZARZĄDZENIE NR 38/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania komisji przetargowej

,,,
30.06.2015

ZARZĄDZENIE NR 37/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2015 rok

,,,
30.06.2015

ZARZĄDZENIE NR 36/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

,,,
23.06.2015

ZARZĄDZENIE NR 35/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2015 rok

,,,
15.06.2015

ZARZĄDZENIE NR 34/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2015 rok

,,,
15.06.2015

ZARZĄDZENIE NR 33/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

,,,
01.06.2015

ZARZĄDZENIE NR 32/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Kawęczynie
 
,,,
01.06.2015

ZARZĄDZENIE NR 31/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2015 rok

,,,
01.06.2015

ZARZĄDZENIE NR 30/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

,,,
27.05.2015

ZARZĄDZENIE NR 29/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu
 
,,,
22.05.2015

ZARZĄDZENIE NR 27/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania komisji przetargowej

,,,
22.05.2015

ZARZĄDZENIE NR 26/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2015 rok

,,,
22.05.2015

ZARZĄDZENIE NR 25/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

,,,
14.05.2015

ZARZĄDZENIE NR 24/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych
 
,,,
06.05.2015

ZARZĄDZENIE NR 23/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2015 rok

,,,
06.05.2015

ZARZĄDZENIE NR 22/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

,,,
05.05.2015

ZARZĄDZENIE NR 21/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2015 rok

,,,
28.04.2015

ZARZĄDZENIE NR 20/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2015 rok

,,,
28.04.2015

ZARZĄDZENIE NR 19/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

,,,
20.04.2015

ZARZĄDZENIE NR 18/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów prezydenta Rzeczypospolitej polskiej,
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

,,,

16.04.2015

ZARZĄDZENIE NR 17/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej
 
,,,
31.03.2015

ZARZĄDZENIE NR 16/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania komisji do protokolarnego zniszczenia niewykorzystanych formularzy ścisłego zarachowania niezbędnych do wydawania dowodów osobistych
 
,,,
31.03.2015

ZARZĄDZENIE NR 15/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2015 rok

,,,
30.03.2015

ZARZĄDZENIE NR 14/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów urzędnika wyborczego Gminy Nowy Kawęczyn
 
,,,
09.03.2015

ZARZĄDZENIE NR 13/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie organizacji systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Nowy Kawęczyn
 
,,,
09.03.2015

ZARZĄDZENIE NR 12/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na realizację zadania przez organizacje pożytku publicznego
 
,,,
04.03.2015

ZARZĄDZENIE NR 11/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w przyjętych zasadach (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn i podległych jednostek budżetowych
 
,,,
04.03.2015

ZARZĄDZENIE NR 10/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne
stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie oraz kierownicze stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Nowy Kawęczyn
 
,,,
04.03.2015

ZARZĄDZENIE NR 9/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia ofertowego przetargu nieograniczonego na sprzedaż autobus u szkolnego
 
,,,
04.03.2015

ZARZĄDZENIE NR 8/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2015 rok

,,,
04.03.2015

ZARZĄDZENIE NR 7/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

,,,
19.02.2015

ZARZĄDZENIE NR 6/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie ogłoszenia ofertowego przetargu nieograniczonego na sprzedaż autobusu szkolnego
 
,,,
18.02.2015

ZARZĄDZENIE NR 5/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Nowy Kawęczyn oraz jednostek organizacyjnych gminy
 
,,,

29.01.2015

ZARZĄDZENIE NR 3/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie ustalenia terminów wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

,,,

08.01.2015

ZARZĄDZENIE NR 2/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania komisji przetargowej

,,,

08.01.2015

ZARZĄDZENIE NR 1/2015

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie częstotliwości i czasu trwania szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy, Gminnej Bibliotece Publicznej i Placówkach Oświatowych usytuowanych na terenie Gminy Nowy Kawęczyn

,,,

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Pijanka
(2015-02-11 10:36:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Ilona Osówniak
(2016-03-03 14:56:21)
 
 
liczba odwiedzin: 879387

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X