☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Nowy Kawęczyn

Środa 26.02.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały 2014

 

Data Opis Pobierz dokument
30.12.2014

UCHWAŁA NR III/13/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy

pobierz
30.12.2014

UCHWAŁA NR III/12/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie określenia terminu, częstotliwości, trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pobierz
30.12.2014

UCHWAŁA NR III/11/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty

pobierz
30.12.2014

UCHWAŁA NR III/10/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

pobierz
30.12.2014

UCHWAŁA NR III/9/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
pobierz
30.12.2014

UCHWAŁA NR III/8/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady

pobierz
30.12.2014

UCHWAŁA NR III/7/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy

pobierz
08.12.2014

UCHWAŁA NR II/6/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

pobierz
08.12.2014

UCHWAŁA NR II/5/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy

pobierz
08.12.2014

UCHWAŁA NR II/4/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

pobierz
08.12.2014

UCHWAŁA NR II/3/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie określenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

pobierz
01.12.2014

UCHWAŁA NR I/2/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

pobierz
01.12.2014

UCHWAŁA NR I/1/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

pobierz
30.10.2014

UCHWAŁA NR XXXVIII/204/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

pobierz
30.10.2014

UCHWAŁA NR XXXVIII/203/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn wraz z prognozą długu na lata 2014 - 2019
pobierz
30.10.2014

UCHWAŁA NR XXXVIII/202/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczania podatku rolnego w 2015 r.

pobierz
30.10.2014

UCHWAŁA NR XXXVIII/200/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Nowy Kawęczyn obejmującego obszar we wsi Nowy Dwór Parcela
pobierz
30.10.2014

UCHWAŁA NR XXXVIII/199/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy prawa służebności przesyłu
pobierz
30.10.2014

UCHWAŁA NR XXXVIII/198/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
pobierz
04.09.2014

UCHWAŁA NR XXXVII/197/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nowy Kawęczyn do projektu partnerskiego

pobierz
04.09.2014

UCHWAŁA NR XXXVII/196/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego

pobierz
04.09.2014

UCHWAŁA NR XXXVII/195/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki i kredytów

pobierz
04.09.2014

UCHWAŁA NR XXXVII/194/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

pobierz
04.09.2014

UCHWAŁA NR XXXVII/193/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn wraz z prognozą długu na lata 2014 - 2017

pobierz
02.07.2014

UCHWAŁA NR XXXVI/192/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Nowy Kawęczyn do kategorii dróg gminnych

pobierz
02.07.2014

UCHWAŁA NR XXXVI/191/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

pobierz
02.07.2014

UCHWAŁA NR XXXVI/190/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn wraz z prognozą długu na lata 2014-2019

pobierz
24.06.2014

UCHWAŁA NR XXXV/189/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego

pobierz
24.06.2014

UCHWAŁA NR XXXV/188/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego

pobierz
24.06.2014

UCHWAŁA NR XXXV/187/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu

pobierz
24.06.2014

UCHWAŁA NR XXXV/186/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn wraz z prognozą długu na lata 2014-2019 

pobierz
24.06.2014

UCHWAŁA NR XXXV/185/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

pobierz
24.06.2014

UCHWAŁA NR XXXV/184/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok 

pobierz
24.06.2014

UCHWAŁA NR XXXV/183/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok 

pobierz
28.03.2014

UCHWAŁA NR XXXIV/182/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nowy Kawęczyn

pobierz
28.03.2014

UCHWAŁA NR XXXIV/181/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Kawęczyn obejmującego obszar we wsi Prandotów 

pobierz
28.03.2014

UCHWAŁA NR XXXIV/180/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Kawęczyn w 2014 roku

pobierz
28.03.2014

UCHWAŁA NR XXXIV/179/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

pobierz
28.03.2014

UCHWAŁA NR XXXIV/178/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego

pobierz
28.03.2014

UCHWAŁA NR XXXIV/177/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego

pobierz
28.03.2014

UCHWAŁA NR XXXIV/176/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

pobierz
28.03.2014

UCHWAŁA NR XXXIV/175/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn wraz z prognozą długu na lata 2014-2019

pobierz
27.02.2014

UCHWAŁA NR XXXIII/174/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania  przestrzennego gminy Nowy Kawęczyn obejmującego obszar we wsi Nowy Dwór Parcel

pobierz
27.02.2014

UCHWAŁA NR XXXIII/173/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Nowy Kawęczyn

pobierz
29.01.2014

UCHWAŁA NR XXXII/172/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zatwierdzenia projektu do realizacji pod nazwą "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Nowy Kawęczyn" nr WND-POKL.09.01.01-10-004/13 w ramach naboru zamkniętego Poddziałania 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukcji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  

pobierz
29.01.2014

UCHWAŁA NR XXXII/171/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego

pobierz
29.01.2014

UCHWAŁA NR XXXII/170/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego

pobierz
29.01.2014

UCHWAŁA NR XXXII/169/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2013-2016 w Gminie Nowy Kawęczyn

pobierz
29.01.2014

UCHWAŁA NR XXXII/168/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

pobierz
29.01.2014

UCHWAŁA NR XXXII/167/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

pobierz
29.01.2014

UCHWAŁA NR XXXII/166/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

pobierz
29.01.2014

UCHWAŁA NR XXXII/165/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku

pobierz
29.01.2014

UCHWAŁA NR XXXII/164/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego

pobierz
29.01.2014

UCHWAŁA NR XXXII/163/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok

pobierz
29.01.2014

UCHWAŁA NR XXXII/162/2014

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2014-2019

pobierz

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Pijanka
(2014-04-16 13:03:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Ilona Osówniak
(2015-11-13 11:05:16)
 
 
ilość odwiedzin: 805269

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X