☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Nowy Kawęczyn

Środa 26.02.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2012 rok

 

Data Opis Pobierz dokument
28.12.2012 UCHWAŁA NR XXI/111/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy NOwy Kawęczyn wraz z prognozą długu na lata 2012-2017

pobierz
28.12.2012 UCHWAŁA NR XXI/110/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

pobierz
28.12.2012

 UCHWAŁA NR XXI/109/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

pobierz
28.12.2012

 UCHWAŁA NR XXI/108/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty

pobierz
28.12.2012

UCHWAŁA NR XXI/107/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie określenia terminu, częstotliwości, trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pobierz
28.12.2012

UCHWAŁA NR XXI/106/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

pobierz
28.12.2012

UCHWAŁA NR XXI/105/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowy Kawęczyn

pobierz
28.12.2012

 UCHWAŁA NR XXI/104/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy

pobierz
28.12.2012

UCHWAŁA NR XXI/103/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady

pobierz
28.12.2012

 UCHWAŁA NR XXI/102/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie wyrażenia zody na wynajem lokalu użytkowego 

pobierz
28.12.2012

UCHWAŁA NR XXI/101/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przecidziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016

pobierz
28.12.2012 UCHWAŁA NR XXI/100/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

pobierz
28.12.2012

  UCHWAŁA NR XXI/99/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013

pobierz
28.12.2012

UCHWAŁA NR XXI/98/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie podziału Gminy Nowy Kawęczyn na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

pobierz
14.11.2012

UCHWAŁA NR XX/97/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

pobierz
14.11.2012

UCHWAŁA NR XX/96/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

pobierz
14.11.2012

UCHWAŁA NR XX/95/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy

pobierz
14.11.2012

UCHWAŁA NR XX/94/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczania podatku rolnego w 2013r.

pobierz
14.11.2012

UCHWAŁA NR XX/93/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Kawęczyn 

pobierz
19.10.2012

UCHWAŁA NR XIX/92/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie podziału Gminy Nowy Kawęczyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

pobierz
19.10.2012

UCHWAŁA NR XIX/91/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016

pobierz
19.10.2012

UCHWAŁA NR XIX/90/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu

pobierz
19.10.2012

UCHWAŁA NR XIX/89/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

pobierz
19.10.2012

UCHWAŁA NR XIX/88/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn wraz z prognozą długu na lata 2012-2017 

pobierz
03.09.2012

UCHWAŁA NR XVIII/87/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pod nazwą "Przebudowa, dobudowa schodów zewnętrznych oraz zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na budynek użyteczności publicznej w Nowym Kawęczynie"

pobierz
03.09.2012

UCHWAŁA NR XVIII/86/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

pobierz
03.09.2012

UCHWAŁA NR XVIII/85/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn wraz z prognozą długu na lata 2012-2017

pobierz
29.06.2012

UCHWAŁA NR XVII/84/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

pobierz
29.06.2012

UCHWAŁA NR XVII/83/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn wraz z prognozą długu na lata 2012-2017

pobierz
30.05.2012

UCHWAŁA NR XVI/82/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

pobierz
30.05.2012

UCHWAŁA NR XVI/81/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok

pobierz
30.05.2012

UCHWAŁA NR XVI/80/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok

pobierz

uchwała

pobierz

sprawozdanie

04.05.2012

UCHWAŁA NR XV/79/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 

pobierz
04.05.2012

UCHWAŁA NR XV/78/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2007-2013 

pobierz
04.05.2012

UCHWAŁA NR XV/77/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

pobierz
04.05.2012

UCHWAŁA NR XV/76/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie przejęcia w formie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa

pobierz
30.03.2012

UCHWAŁA NR XIV/75/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2912 rok

pobierz
30.03.2012

UCHWAŁA NR XIV/74/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn wraz z prognozą długu na lata 2012-2017 

pobierz
27.03.2012

UCHWAŁA NR XIII/73/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nowy Kawęczyn

pobierz
27.03.2012

UCHWAŁA NR XIII/72/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2007-2013 

pobierz
27.03.2012

UCHWAŁA NR XIII/71/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie uchylenia uchwał o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

pobierz
27.03.2012

UCHWAŁA NR XIII/70/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Kawęczyn w 2012 roku

pobierz

uchwała

pobierz

załącznik

30.01.2012

UCHWAŁA NR XII/69/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku

pobierz
30.01.2012

UCHWAŁA NR XII/68/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie powołania Komisji mieszkaniowej do opiniowania wniosków o najem lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowy Kawęczyn

pobierz
30.01.2012

UCHWAŁA NR XII/67/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego

pobierz
30.01.2012

UCHWAŁA NR XII/66/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok

pobierz
30.01.2012

UCHWAŁA NR XII/65/2012

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2012-2015

pobierz

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Pijanka
(2012-02-23 09:47:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylwia Pijanka
(2013-09-13 09:12:10)
 
 
ilość odwiedzin: 805270

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X